ش نام نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات سمت ارگان اعزام کننده عکس
۱ مصطفي ابراهيم زاده غلام رضا فاو ۱۳۶۵/۲/۱۰ پدافندي مسئول گروه استحكامات لشکر ۱۴ امام حسین  
۲ احمدرضا ابراهيمى      كردستان ۱۳۶۰/۰۴/۲۲     جهاد سازندگی  
۳ رضا ابراهيمى    حسن غرب ۱۳۶۰/۰۴/۲۷     جهاد سازندگی  
۴ محمدرضا ابوالفضلى     آبادان ۱۳۶۰/۰۵/۱۸     جهاد سازندگی  
۵ حسينعلي ابوالقاسمي محمد اسماعيل اروندرود ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر۸ فرمانده گردان لشکر۸ نجف اشرف  
۶ اسماعيل ابوترابى‏نجف‏آبادى   نوروزعلى‏ ‏اصفهان ۱۳۶۰/۰۵/۲۳     جهاد سازندگی  
۷ محسن ابوترابي براتعلي فاو ۱۳۶۴/۱۲/۰۴ والفجر۸ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۸ سيدعلى ابهرى‏مقدم    حسين دارخوئين ۱۳۶۰/۰۶/۰۲ فرمانده‏كل‏قوا   جهاد سازندگی  
۹ حجت‏الله اتفاقى    محمدحسن آبادان ۱۳۶۰/۰۶/۰۵ ثامن‏الائمه   جهاد سازندگی  
۱۰ يوسف احسانى كُلر   على اكبر آبادان ۱۳۶۰/۰۶/۰۵     جهاد سازندگی  
۱۱ سید مجید احسن اصفهانی سیداسماعیل جزیره مجنون ۱۳۶۲/۲/۱۲ خیبر عضو مخابرات سپاه  
۱۲ سیدعباس احمدی سید حیدر آبادان ۱۳۶۴/۱۲/۰۱ والفجر۸   بسیج  
۱۳ غلام حسین احمدی اسداله عین خوش ۱۳۶۱/۸/۱۱  فتح المبین خط شکن عملیات فتح المبین فرمانده گروهان سپاه  
۱۴ سيدمحمدرضا احمدى محمد كرخه‏نور ۱۳۶۰/۰۶/۲۳ كرخه‏نور   جهاد سازندگی  
۱۵ عليرضا احمدى   شكرالله فياضيه‏آبادان ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ثامن‏الائمه   جهاد سازندگی  
۱۶ محمد صادق احمدى   قنبر آبادان ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ثامن‏الائمه   جهاد سازندگی  
۱۷ محمدعلى احمدى   مرتضى آبادان ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ثامن‏الائمه   جهاد سازندگی  
۱۸ مرتضى احمدى   عبدالله آبادان ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ثامن‏الائمه   جهاد سازندگی  
۱۹ غلامعلى ‏احمدى‏شاهدانى     جهاداستان ۱۳۶۰/۰۷/۰۹     جهاد سازندگی  
۲۰ اصغر احمدى‏فرداندانى   احمد آبادان ۱۳۶۰/۰۷/۱۰ ثامن‏الائمه   جهاد سازندگی  
۲۱ حسن احمدي مصطفي خرمشهر ۶۱/۱۲/۱۶     بسیج  
۲۲ مهدي احمديان احمد فاو ۶۵/۳/۸     بسیج  
۲۳ محمدرضا احمديان   محمود كرخه‏نور ۱۳۶۰/۰۸/۲۸ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۲۴ منصور اخوان   سوسنگرد ۱۳۶۰/۰۸/۲۸ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۲۵ مجید اخوان نیلچی مهدی سردشت ۱۳۶۶/۰۱/۳۱ کربلای۱۰   سپاه  
۲۶ اصغر اخوان ورنوسفادرانی حسین   ۱۳۶۶/۰۵/۲۵     بسیج  
۲۷ عليرضا اخوان‏حريرى     ‏بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۸ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۲۸ مسعود ادهمی ابوالحسن شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۴ کربلای ۵ فرمانده ي گردان جهاد سازندگی  
۲۹ محمود اردكانى   جواد ‏بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۳۰ عباس ارشدی پور مرتضی کارگاه دانشگاه ۱۳۶۵/۱۰/۲۸ بمباران هوایی   بسیج  
۳۱ حسین ارنگلی   اروندکنار ۱۳۶۶/۱۱/۰۲     بسیج  
۳۲ بهرام اسپنانى     بيمارستان       جهاد سازندگی  
۳۳ محمد اسحاقيان    جعفر ‏بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۳۴ محمود اسدی کبوترآبادی علی ام الرصاص ۱۳۶۱/۲/۱۹ بیت المقدس فرمانده گروهان سایر رده ها  
۳۵ محمدباقر اسدی نجف آبادی حسن شرق بصره ۱۳۶۱/۴/۲۳ رمضان معاون گردان سپاه  
۳۶ محمد رضا اسدى   ‏بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۳۷ اكبر اسدي علي فاو ۶۵/۳/۱۰ مرحله۳ والفجر۸ معاون واحد لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۸ عبدالعظيم اسكندرى   حفيظ الله سيستان ۱۳۵۸/۰۵/۱۶       قبل‏ازجنگ   جهاد سازندگی  
۳۹ ولی اله اسلامی     ۱۳۶۵/۱۰/۰۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۰ محمد اسماعيل احمدى     ‏بستان ۱۳۶۰/۰۹/۱۶ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۴۱ اسماعيل اسماعيلى      بوكان ۱۳۵۹/۰۷/۲۶     جهاد سازندگی  
۴۲ جمشيد اسماعيلي قاسم ماهوت ۶۶/۳/۲۷ كربلاي ۱۰ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۳ حسينعلي اشرافيان حيدر شلمچه ۶۵/۱۲/۲۵ كربلاي ۵ معاون پل سازي لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۴ احمد اصغري علي شلمچه ۶۵/۱/۷ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۵ خسرو اصلانی حیدر شلمچه (مفقودالاثر) ۱۳۶۶/۰۱/۲۲ کربلای ۸   جهاد سازندگی  
۴۶ عزت‏الله اصلانى   ‏بستان ۱۳۶۰/۰۹/۱۹ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۴۷ عباسعلى اصلانى     خرمشهر ۱۳۵۹/۰۷/۲۶ تهاجم‏عراق   جهاد سازندگی  
۴۸ اسد الله اصلاني مجيد ماهوت ۶۶/۷/۱۵ كربلاي ۱۰ راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۹ حسین اعتباری ملاعلی فاو ۱۳۶۵/۲/۹ والفجر ۸ تک تیرانداز سپاه  
۵۰ على محمد اعتصامى‏رنانى   محمدباقر ‏بستان ۱۳۶۰/۰۹/۲۳ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۵۱ منصور اعتمادی فر خلیل اله  قائم شهر ۱۳۶۱/۳/۱۳ مأموریت   سایر رده ها  
۵۲ مجید اعرابی بهرام   ۱۳۶۵/۱۰/۰۴     سایر رده ها  
۵۳ مجتبی اغرب دفتر   فاو ۱۳۶۴/۱۲/۲۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۴ محمود افتخاری محمدحسن شلمچه ۱۳۶۱/۴/۲۴ رمضان   بسیج  
۵۵ نجات ا… افروز اسدا… ارتفاعات بازی دراز ۱۳۶۰/۶/۲۱ عملیات پدافندی فرمانده گروهی از بسیجیان سپاه  
۵۶ افشین افشاری   اهواز ۱۳۶۶/۰۹/۱۳     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۷ مصطفى افشين   حسن دهلاويه ۱۳۶۰/۰۹/۲۴ طريق‏القدس   جهاد سازندگی  
۵۸ حسنعلى اقبالى   مرتضى جاده‏آبادان ۱۳۵۹/۰۷/۲۶ حصرآبادان   جهاد سازندگی  
۵۹ اسماعيل اقبالي خيرابادي مظاهر شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ كربلاي۵ جانشين گروهان تخريب لشکر۸ نجف اشرف  
۶۰ احمد قلى اكبرى   رضاقلى مريوان ۱۳۶۰/۰۹/۲۹     جهاد سازندگی  
۶۱ على اكبرى   ميرزا عباس سومار ۱۳۶۰/۱۰/۰۳     جهاد سازندگی  
۶۲ غلامرضا اكون   حسين ‏بستان ۱۳۶۰/۱۰/۱۲ محمد…   جهاد سازندگی  
۶۳ محمداكبر السادات   اسدالله آبادان ۱۳۶۰/۱۰/۲۰     جهاد سازندگی  
۶۴ محسن الشريف   هادى شوش ۱۳۶۰/۱۰/۲۵     جهاد سازندگی  
۶۵ احسان اله قاسمیه عباس خرمشهر ۱۳۶۱ بیت المقدس   سایر رده ها  
۶۶ رضا اله‏دادى     سردشت ۱۳۵۹/۰۸/۰۵     جهاد سازندگی  
۶۷ سيد رسول امام‏جمعه   محمد شوش ۱۳۶۰/۱۰/۲۵     جهاد سازندگی  
۶۸ محمدعلی امامی نوروزعلی خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۲ بیت المقدس   جهاد سازندگی  
۶۹ سیدمحسن امامی دوست سیدحسن پاسگاه زید ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای۵ تک تیرانداز سپاه  
۷۰ حيدر امامى‏نجف‏آبادى   رمضان   بوكان ۱۳۶۰/۱۱/۱۲     جهاد سازندگی  
۷۱ عباسعلی امیرخانی نجف آبادی ابراهیم   ۱۳۶۰/۰۶/۱۳     سایر رده ها  
۷۲ سعید امیرخانی ورنوسفادرانی محمدصادق بمباران دانشگاه ۱۳۶۵/۱۰/۲۷ درحین کاردرکارگاه دانشگاه   سایر رده ها  
۷۳ محمود امین پور یدالله فاو ۱۳۶۵/۰۳/۲۰ والفجر۸ تبلیغات،دیده بان سپاه  
۷۴ سید محسن امین جواهری مرتضی دانشگاه تبریز ۲۷/۱۰/۶۵ بمباران دانشگاه   سایر رده ها  
۷۵ حميد رضا اميرپور   براتعلى مريوان ۱۳۶۰/۱۱/۲۸     جهاد سازندگی  
۷۶ عبدالحميد اميركاوه   محمود شوش ۱۳۶۰/۱۱/۳۰     جهاد سازندگی  
۷۷ محمد على اميرى نصرالله چزابه ۱۳۶۰/۱۲/۰۱     جهاد سازندگی  
۷۸ سيد اسماعيل اميريان   كمال تنگه‏چزابه ۱۳۶۰/۱۲/۰۲     جهاد سازندگی  
۷۹ محمد امين‏اسدى   عبدالواحد تنگه‏چزابه ۱۳۶۰/۱۲/۰۲     جهاد سازندگی  
۸۰ على امينى   شوش ۱۳۶۰/۱۲/۱۲ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۸۱ محسن امينى‏هرندى    احمد كردستان ۱۳۶۰/۱۲/۱۲     جهاد سازندگی  
۸۲ آيت‏الله‏ ‏امينى‏هونجانى   حسنعلى شوش ۱۳۶۰/۱۲/۱۷     جهاد سازندگی  
۸۳ همایون انتشاری نجف آبادی مجتبی فاو؟؟؟   شلمچه؟؟؟ ۱۳۶۵/۳/۱     سایر رده ها  
۸۴ اسماعيل انتشارى   حسن تنگه‏چزابه ۱۳۶۰/۱۲/۱۷     جهاد سازندگی  
۸۵ سید محمد انصار الحسینی سید مصطفی فاو ۱۳۶۷/۱/۲۹ تک عراق فرمانده محور بهداری لشکر امام حسین سپاه  
۸۶ مهدى انصارى‏دهاقانى     رقابيه ۱۳۶۰/۱۲/۲۵ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۸۷ علی ایمانیان حسن   ۱۳۶۱/۰۲/۰۱ فتح المبین فرمانده تیپ جهاد سازندگی  
۸۸ على ايزدى   ابراهيم شوش ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۸۹ حمیدرضا آبام علی جزیره مجنون ۱۳۶۳     سایر رده ها  
۹۰ اسماعیل آبدار علی   ۱۳۶۵/۱۰/۰۴     سایر رده ها  
۹۱ مسعود آخوندی محمدعلی شلمچه ۱۳۶۵/۹/۱ کربلای ۵ فرمانده گردان سایر رده ها  
۹۲ محمدحسين آخوندى رضا  شوش ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۹۳ مهدى آخونديان   عباسعلى رقابيه ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۹۴ حسينعلى آدمزاده     رقابيه ۱۳۶۱/۰۱/۰۴ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۹۵ فرامرز آذری عطاالله فاو ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ والفجر۸   جهاد سازندگی  
۹۶  محمدحسين آريانژاد   رقابيه ۱۳۶۱/۰۱/۰۴ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۹۷ محمدرضا آزادی   اروندکنار ۱۳۶۵/۰۱/۲۶     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۸ رضا آژده   دارخوین ۱۳۶۵/۰۵/۰۸     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۹ عباس آقابابايي دارخويين ۶۵/۱۲/۲۹   آموزش لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۱۰۰ ناصر آقاجانيان       رقابيه ۱۳۶۱/۰۱/۰۶ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۱۰۱ غلامرضا آقاخانی قدرت ا…   ۶۳/۱۲/۲۲     سایر رده ها  
۱۰۲ عباس آقاداودى‏مارنانى     شوش ۱۳۶۱/۰۱/۰۷ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۱۰۳  امير آقاطاهرى رضا عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۱/۰۸ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۱۰۴ حسين آقاقديرى على اكبر چزابه ۱۳۶۱/۰۱/۰۹ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۱۰۵ مقتدا آقایی عباسعلی بستان ۱۳۶۹/۰۳/۲۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۰۶ قدرت‏الله آقايى   آبادان ۱۳۶۱/۰۱/۱۰ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۱۰۷ رمضانعلى آقايى خوزانى اسماعيل رقابيه ۱۳۶۱/۰۱/۱۱ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۱۰۸ حسن بابایی   فاو ۱۳۶۵/۰۷/۰۸     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۰۹ عباس بابایی   هزارقله(غرب کشور) ۱۳۶۶/۰۳/۰۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۱۰ عبدالله بابايى     آبادان ۱۳۵۹/۰۸/۲۴ تهاجم‏عراق   جهاد سازندگی  
۱۱۱ حسن بابايي حسينعلي شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۱۲ كربلاي۵ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۱۱۲ محمدحسن بارفروش حسنعلى سوسنگرد ۱۳۶۱/۰۱/۲۶ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۱۱۳ محمدرضا بارفروش     ۱۳۷۶     سایر رده ها  
۱۱۴ ابوالفضل بازوبندی نادی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۱۵ حیدرعلی باستانی مصطفی فاو ۱۳۶۵/۱/۲ والفجر ۸ جهادگر سایر رده ها  
۱۱۶ عبدالحسين باستانى محمد تقى جنوب ۱۳۶۱/۰۱/۲۸     جهاد سازندگی  
۱۱۷ رمضانعلى باصفا حسين خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۱۸ مهدى باطنى منش   حسن خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۱۹ محمد علي باقرپور رضا ماهوت كربلاي ۱۰ راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۱۲۰ محمدعلی باقری   شلمچه ۱۳۶۷/۰۳/۰۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۲۱ بخشعلى باقرى خولنجانى   مرتضى دارخوئين ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۲۲ سيدحسن باقرى‏دمنه     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۱ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۲۳ اكبر باقى‏مرقى   حسين خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۲۴ منصور بانکی محمدصادق خرمشهر ۱۳۶۱/۲/۱۶ بیت المقدس گروهبان وظیفه ارتش  
۱۲۵ سيد رضا بحرينيان صدرالدين دارخوئين ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۲۶  قوام بخت كيخائى     پاسگاه‏زيد ۱۳۶۱/۰۲/۱۱ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۲۷ محسن بخشایی بهرام ام الرصاص ۱۳۶۵/۱۰/۲ کربلای۴ مسئول دسته لشکر امام حسین-خط شکن سپاه  
۱۲۸ حسينعلى بخشى   حسين خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۲۹ محسن بدر رضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ کربلای۵   سایر رده ها  
۱۳۰ محمود بدیعی ماشاءا… فاو ۳۱ /۱/ ۱۳۶۵ والفجر ۹   سایر رده ها  
۱۳۱ رضا بدیهی حسن فاو ۱۳۶۵/۱/۲۱ ولفجر ۸ امدادگر سپاه  
۱۳۲ حسین بدیهیان نجف آبادی غلامرضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ کربلای۵ غواص دانشگاه  
۱۳۳ اكبر بديعى گورتى   احمد خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۳۴ غلامعلي بديهي جوي آبادي ابوالقاسم شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ كربلاي۵ معاونت مهندسي لشکر۸ نجف اشرف  
۱۳۵ حسين براتى‏حسين‏آبادى     آبادان ۱۳۵۹/۰۸/۲۴ تهاجم‏عراق   جهاد سازندگی  
۱۳۶ عليرضا براتى‏دارانى     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۳ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۳۷ قاسمعلي برزكار عباسعلي عين خوش ۶۱/۸/۱۵ محرم لشکر ۱۴ امام حسین  
۱۳۸ خليل بصيرنژاد     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۵ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۳۹ احمد بندگانی   شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۰۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۴۰ محمد بندگانی حسین بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ فتح المبین فرمانده دسته سپاه  
۱۴۱ اصغر بهادراني عبد الحسن غرب كربلاي ۱۰ تعمير كار لشکر ۱۴ امام حسین  
۱۴۲ محسن بهارلو ابوطالب شلمچه ۱۳۶۷/۳/۲۳ بیت المقدس۷ امدادگر آرپی چی زن سپاه  
۱۴۳ ناصر بهاری دلگشا ابوالقاسم کله قندی ۱۳۶۶/۰۴/۱۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۴۴ حاج‏اسماعيل‏ ‏بهرامى   على‏اكبر خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۵ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۴۵ سعيد بهرامى‏خوزانى   صفرعلى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۶ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۴۶  براتعلى بهراميان   خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۶ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۴۷ مصطفی بیاتی حسین جاده آبادان خرمشهر ۱۳۶۷/۰۳/۱۳     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۴۸ رضا بیدگلی لتحری رجبعلی پاسگاه زید ۱۳۶۷/۰۵/۰۲ قبل از عملیات مرصاد تیربارچی سپاه  
۱۴۹ جواد بيات     فكه ۱۳۶۱/۰۲/۱۷ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۵۰ محمد هادى بيات صديق   على خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۷ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۵۱ محمداسماعيل ‏بياتى     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۷ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۵۲ عباس بياتي عزيزاله فاو ۱۳۶۷/۰۱/۲۸ تك فاو عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۱۵۳ آيت‏الله بيگدلى   هدايت خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۸ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۵۴ مجتبى بيگى‏زاده‏ريزى   على جنوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۸ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۵۵ قدير بيناء    محمدحسين خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۸ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۵۶ عليرضا پادرختي عباس ماهوت ۶۴/۳/۳۱ كربلاي ۱۰ لشکر ۱۴ امام حسین  
۱۵۷ حمیدرضا پارسا مهدی جاده آبادان-ماهشهر ۱۳۶۵/۹/۲۵ کربلای۵   سپاه  
۱۵۸ حسين پارسا   مهدى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۹ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۵۹ محسن پارسايى   نبى‏الله خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۱۹ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۶۰ محمدعلی پاکزادنسب حسین فکه ۱۳۶۱ بیت المقدس   سایر رده ها  
۱۶۱  اكبر پاگردى‏خوزانى   براتعلى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۲۰ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۶۲ سعید پایان یحیی جزیره مجنون ۱۳۶۷/۰۲/۱۱     سایر رده ها  
۱۶۳ سعید پدیدارفرد محمد ام الرصاص ۱۳۶۵/۱۰/۰۴ کربلای ۴ رزمنده سپاه  
۱۶۴ مصطفى پريزاد   على خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۲۰ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۶۵ غلامحسين پريشانى     شلمچه ۱۳۶۱/۰۲/۲۲ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۶۶ محمد پسران بهبهانی مرتضی پنجوین ۱۳۶۲/۸/۱۳ والفجر ۴   سپاه  
۱۶۷  عباس پورپرورش   فرج‏الله خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۲۴ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۶۸ حسينعلى پورپونه‏اى   عبدالله‏ آبادان ۱۳۶۱/۰۲/۲۴ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۶۹ اسماعيل پورحسن   رضاقلى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۲۴ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۷۰ غلامرضا پورغلام فیض ا… عین خوش ۱۳۶۱/۱/۷ فتح المبین   سایر رده ها  
۱۷۱ مهدي پورقاسميان نجف آبادي مانده علي خفير ۱۳۶۲/۱۲/۰۸ خيبر م گروه تخريب لشکر۸ نجف اشرف  
۱۷۲ محسن پورمحمدیان ابوالقاسم فاو ۱۳۶۵ والفجر۸   سایر رده ها  
۱۷۳ حسين پورمحمدي حاج قنبر فاو ۱۳۶۵/۰۲/۱۱ والفجر۸ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۱۷۴ مصطفي پورمحمدي نجف ابادي رجبعلي شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ كربلاي۵ جانشين گردان لشکر۸ نجف اشرف  
۱۷۵ محسن پورمحمديان     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۲۷ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۷۶ حسن پورمقدم   عين‏الله خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۲۸ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۷۷ حيدرعلى پولادچنگ   قربانعلى كوشك ۱۳۶۱/۰۲/۲۹ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۷۸ قربانعلى پهلوانى   احمد خرمشهر ۱۳۶۱/۰۲/۲۹ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۷۹ محمد پيچان   عباس‏ شلمچه ۱۳۶۱/۰۲/۳۱ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۸۰ حسين تاجميررياحى     اهواز ۱۳۶۱ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۸۱ رسول تحويليان تقى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۲ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۸۲ حسن علی ترابی زیارتگاهی رحیم جزیره مجنون ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ والفجر۸ رزمنده سپاه  
۱۸۳ حميد رضا تركانى حيدرعلى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۲ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۸۴ محمدرضا ترنجی احمد شرق بصره (مفقودالاثر) ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان   جهاد سازندگی  
۱۸۵ مصطفى تقى‏جراح     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۲ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۸۶ حسن تقي زاده راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۱۸۷ حسينعلي تقيان اسماعيل فاو ۶۵/۷/۱۳ پدافندي مسئول گروه لشکر ۱۴ امام حسین  
۱۸۸ محمدعلى تقيان   حسين خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۲ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۸۹ سید محسن توفیقی سید مسلم خرمشهر ۱۳۶۵/۱۰/۵ کربلای۴ ارپیچی زن سپاه  
۱۹۰ حسين توكلى اژيه   عطاالله خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۳ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۹۱ محمد توكلى‏حاجى‏آبادى     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۳ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۹۲ عباس توكلي محمد علي شلمچه ۶۵/۱۲/۷ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۱۹۳ حسن تیموری           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۹۴ عليرضا جاموسى     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۳ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۹۵ مهدی جاویدفر محمدعلی خرمشهر (مفقودالاثر) ۱۳۵۹/۰۷/۲۳     جهاد سازندگی  
۱۹۶ رسول جبارزارع     آبادان ۱۳۵۹/۰۸/۲۸ تهاجم‏عراق   جهاد سازندگی  
۱۹۷ عبدالرضا جعفری خداداد   ۱۳۵۹/۰۷/۲۳     سایر رده ها  
۱۹۸  غلامرضا جعفرى عليرضا خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۳ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۱۹۹ جعفر جعفرى    امرالله خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۳ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۲۰۰ محمدحسين جعفرى     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۳ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۲۰۱ مظاهر جعفرى     خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۳ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۲۰۲ محمد جعفرى‏قهدريجانى   رجبعلى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۴ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۲۰۳ رسول جعفري مسلم شلمچه ۶۵/۱۰/۲۵ كربلاي ۵ بيسيم چي لشکر ۱۴ امام حسین  
۲۰۴ قدمعلي جعفري محمد صادق شلمچه ۱۳۶۶/۰۱/۱۸ كربلاي۸ مسئول گروه تخريب لشکر۸ نجف اشرف  
۲۰۵ مرتضي جعفري حسين شلمچه ۶۵/۱۱/۳۰ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۲۰۶ رابیل جلالی           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۰۷ اسماعيل جلالى  حسن بيمارستان ۱۳۶۱/۰۳/۰۷ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۲۰۸ سبزعلى جلالى   خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۴ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۲۰۹ حسينعلى جلالى   يدالله كردستان ۱۳۶۱/۰۳/۰۹ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۲۱۰ عبدالحسين جلالى   محمد خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۱۶ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۲۱۱ محمد جلالى‏جلال‏آبادى   حيسنعلى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۱۶ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۲۱۲ ناصر جلالى‏نجف‏آبادى   مصطفى بيمارستان ۱۳۶۱/۰۴/۰۱     جهاد سازندگی  
۲۱۳ حسينعلي جلالي كوشكي احمد اشنويه ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ قادر عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۲۱۴ رضا جلوه‏گران‏اصفهانى   غلامحسين   كوشك ۱۳۶۱/۰۴/۰۸ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۱۵ رحمت‏الله جمالى عباس كوشك ۱۳۶۱/۰۴/۱۰ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۱۶ حسین جمشیدیان ابراهیم فاو ۱۳۶۴/۱۱/۲۴ والفجر ۸   سایر رده ها  
۲۱۷ غلامعلى جمشيدبيگ   ميرزا جنوب ۱۳۶۱/۰۴/۲۰ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۱۸ امرالله جمشيدى‏باغوحوشى    على شلمچه ۱۳۶۱/۰۴/۲۲ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۱۹ عليرضا جمشيدى‏قهى   سهراب شلمچه ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۲۰ حسينعلي جمشيديان علي اكبر آبادان ۱۳۶۴/۰۸/۰۶ تركش عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۲۲۱ رضا جمشيديان   محمدعلى شلمچه ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۲۲ محمدرضا جندقيان امرالله خان خرمشهر ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۲۳ محمد جواد مهدوى     جنوب ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۲۴ احمد رضا جوادى    شلمچه ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۲۵ محمد جعفر جواهری نیسانکی محمد رضا بازی دراز ۱۳۶۰/۶/۱۱ [جبهه ی غرب   سپاه  
۲۲۶ علی جویباری     ۱۳۶۵/۱۱/۰۲     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۲۷ محسن جويافر بيت المقدس راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۲۲۸ سیدرضا جهازیان سیدحسن پادگان قمصر ۱۳۶۱ آموزش راپل   سایر رده ها  
۲۲۹ غلامرضا جهانگيرى   خرمشهر ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۳۰ منصور جهانگيرى‏قلعه‏ميرى   مظاهر شلمچه ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۳۱ علی اکبر جهانی حاجی محمد تهران ۱۳۵۷     سایر رده ها  
۲۳۲ ابوالقاسم چاوشى   فتح‏الله‏ بصره ۱۳۶۱/۰۴/۲۴ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۳۳ محمد چای نصرتی   حلبچه ۱۳۶۶/۱۲/۲۹     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۳۴ رمضان(محسن) چپ نویس حسن شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ کربلای۵   سپاه  
۲۳۵ روح‏الله چراغى‏بادى   قدمعلى شلمچه ۱۳۶۱/۰۴/۲۴ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۳۶ سيد رضا چمپى صادق اهواز ۱۳۶۱/۰۴/۲۴ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۳۷ محمد محسن چناری آقا جواد خرمشهر ۱۳۶۱ بیت المقدس   سایر رده ها  
۲۳۸ محمودرضا چنارى   جواد شلمچه ۱۳۶۱/۰۴/۲۵ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۳۹ رسول چوب تراش   هزارقله(غرب کشور) ۱۳۶۶/۰۷/۰۲     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۴۰ عليرضا چوپان  حيدر دشت‏عباس ۱۳۶۱/۰۴/۲۵ والفجر م   جهاد سازندگی  
۲۴۱ عباس چوپانى‏مولنجانى     جنوب ۱۳۶۱/۰۴/۲۶ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۴۲ حسين چوپانى‏نجف‏آبادى   سبزعلى شلمچه ۱۳۶۱/۰۴/۲۶ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۴۳ عليرضا چهارده‏معصومى     جنوب ۱۳۶۱/۰۴/۲۶ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۴۴ نعمت الله چهره ساز براتعلی سرپل ذهاب ۱۳۶۰/۱۰/۱۳ خط پدافندی پاسدار بسیج  
۲۴۵ اكبر چيت ساز رحيم ۶۶/۲/۱۹ نصر ۴ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۲۴۶ عباسعلی حاج امینی حسينعلي بانه- ارتفاعات گرمک ۱۳۶۲/۰۸/۲۱ والفجر۴   سپاه  
۲۴۷ احمد حاج امينى   محمدعلى جنوب ۱۳۶۱/۰۴/۲۶ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۴۸ يدالله حاج بابايي حسينعلي فاو ۶۵/۳/۱۴     بسیج  
۲۴۹ فتح الله حاج حيدري عباس خرمال ۱۳۶۶/۱۲/۲۶     بسیج  
۲۵۰ على حاج هاشمى   رجب شلمچه ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۵۱ اصغر حاج هاشمي آقاجان جنوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۱ والفجرمقدماتي تخرب چي گر دان لشکر۸ نجف اشرف  
۲۵۲ محمدعلى حاج‏امينى   براتعلى شلمچه ۱۳۶۱/۰۵/۰۴ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۵۳ بختيار حاجت‏خواه   نصير پادگان‏زيد ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۵۴ آیت ا… حاجی هاشمی ابراهیم فاو ۱۳۶۴/۱۱/۲۵ والفجر۸ مسئول بهداری گردان امام حسین دانشگاه  
۲۵۵ عبدالمهدى حاجى‏نصرالهى   عباسعلى آبادان ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۵۶ مجتبى حبيب‏الهى     كوشك ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۵۷ عباسعلى حبيبى   حسنعلى پاسگاه‏زيد ۱۳۶۱/۰۵/۰۹ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۵۸ ابولقاسم حجتی مرتضی فاو ۱۳۶۴/۱۱/۲۲ تک عراق فرمانده ي گردان جهاد سازندگی  
۲۵۹ حسینعلی حجتی جعفر پاسگاه زید ۱۳۶۱/۴/۲۷ رمضان تدارکات و تبلیغ جهاد سازندگی  
۲۶۰ کاظم حجتی مرتضی فاو ۱۳۶۵/۴/۲۰ والفجر۸- تک عراق فرمانده گردان مهندسی رزمی امام علی (ع) جهاد سازندگی  
۲۶۱ محمدعلى حجتى مرتضى راه‏بصره ۱۳۶۱/۰۵/۰۹ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۶۲ ابوالقاسم حجتى     بصره ۱۳۶۱/۰۵/۰۹ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۶۳ على حجتى     جنوب ۱۳۶۱/۰۵/۲۸ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۶۴ غلامعلى حجتى   محمدعلى جنوب ۱۳۶۱/۰۵/۲۸ رمضان   جهاد سازندگی  
۲۶۵ احمد حجتى‏نجف‏آبادى   مرتضى شوش ۱۳۶۱/۰۶/۰۲     جهاد سازندگی  
۲۶۶ مجتبى‏ حجتى‏نجف‏آبادى   محمدرضا مريوان ۱۳۶۱/۰۶/۰۸     جهاد سازندگی  
۲۶۷ مرتضى حجتى‏نجف‏آبادى   على ديواندره ۱۳۶۱/۰۶/۱۶     جهاد سازندگی  
۲۶۸ غلام حسین حسن زاده علی اکبر ماهشهر ۱۳۶۴ والفجر۸   سایر رده ها  
۲۶۹ حسين حسن‏زاده‏لمجيرى   غلامرضا شلمچه ۱۳۶۱/۰۶/۲۸     جهاد سازندگی  
۲۷۰ محمد حسن‏سلمانى‏زاده   مرتضى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۶/۲۹     جهاد سازندگی  
۲۷۱ سیدرسول حسنی سیدمحمدرضا بانه- مریوان ۲۸/۷/۶۲ والفجر ۴ فرمانده محور- لشکر ۸ نجف اشرف بسیج  
۲۷۲ پرویز حسینی رحیم   ۱۳۶۱/۱۱/۱۸     سایر رده ها  
۲۷۳ سید اسماعیل حسینی سید احمد کردستان ۳/۵/۶۷ مرصاد   سایر رده ها  
۲۷۴ سیدجعفر حسینی   جزیره مینو ۱۳۶۷/۰۳/۳۰     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۷۵ موسی حسینی ابراهیم آبادان ۱۳۶۵/۱۰/۰۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۷۶ ناصر حسینی تودشکی رضا شلمچه ۲۶/۳/۶۷ بیت المقدس ۷ تبلیغاتی آرپیچی زن سپاه  
۲۷۷ احمدرضا حسين‏زاده   محمدحسين بوكان ۱۳۶۱/۰۷/۰۱     جهاد سازندگی  
۲۷۸ يوسف حسينعلى‏زاده   موسى خرمشهر ۱۳۶۱/۰۷/۰۲     جهاد سازندگی  
۲۷۹ پرويز حسينى   رحيم سومار ۱۳۶۱/۰۷/۱۰ مسلم‏بن‏عقيل   جهاد سازندگی  
۲۸۰ سيد حميد حسيني سيد حسين فاو ۶۵/۲/۱۱ پدافندي راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۲۸۱ سيد رحيم حسيني سيد رضا شلمچه ۶۵/۱۰/۲۹ كربلاي ۵ بيسيم چي لشکر ۱۴ امام حسین  
۲۸۲ مهدى حشمتى   سيف‏الله سومار ۱۳۶۱/۰۷/۱۴ مسلم‏بن‏عقيل   جهاد سازندگی  
۲۸۳ يدالله حشمتى‏اله‏آبادى     جنوب ۱۳۶۱/۰۷/۲۰     جهاد سازندگی  
۲۸۴ كريم حفيظى‏درچه    احمد فكه ۱۳۶۱/۰۷/۲۵     جهاد سازندگی  
۲۸۵ حسين حق شناس كريم شلمچه ۶۵/۱۱/۲ كربلاي ۵ مسئول گروه لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۲۸۶ جعفر حقیق   کله قندی ۱۳۶۶/۰۵/۰۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۸۷ حسين‏ حلوايى‏دولت‏آبادى     عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۸/۰۹ محرم   جهاد سازندگی  
۲۸۸ عباس حلوائى   حسن عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۸/۱۰ محرم   جهاد سازندگی  
۲۸۹ غريبعلى حمزوى   عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۸/۱۰ محرم   جهاد سازندگی  
۲۹۰ داود حمزه اي حفيظ اله شرق دجله ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ بدر خمپاره انداز لشکر۸ نجف اشرف  
۲۹۱ اسکندر حمیدی   بانه ۱۳۶۷/۰۲/۲۸     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۹۲ احمدرضا حیدری مصطفی جنوب ۱۳۶۷/۰۳/۱۰     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۹۳ اسکندر حیدری   بانه ۱۳۶۷/۰۲/۲۸     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۲۹۴ محمودرضا حيات‏بخش     عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۸/۱۰ محرم   جهاد سازندگی  
۲۹۵ نعمت‏الله حيدرى   امير عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۸/۱۱ محرم   جهاد سازندگی  
۲۹۶ اصغر حيدرى‏خوزانى      موسيان ۱۳۶۱/۰۸/۱۴ محرم   جهاد سازندگی  
۲۹۷ رضاعلي حيدري مهدي شلمچه ۶۵/۱۲/۵ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۲۹۸ عباس حيدري محمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ كربلاي۵ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۲۹۹ عباس حيدري خوزاني نعمت اله پيرانشهر ۱۳۶۲/۰۴/۳۱ والفجر۲ مسئول گروه تخريب لشکر۸ نجف اشرف  
۳۰۰ احمدرضا حيدري هرستاني مصطفي جنوب ۱۳۶۷/۰۳/۱۰     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۳۰۱ عباس حيدريان غرب وافجر ۴ تعمير كار لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۰۲ مصطفى حيدريان حسين آبادان ۱۳۶۱/۰۸/۱۶ محرم   جهاد سازندگی  
۳۰۳ حجت‏الله خادمى محمد على كردستان ۱۳۶۱/۰۸/۱۸     جهاد سازندگی  
۳۰۴ سيد على خاره    جنوب ۱۳۶۱/۰۸/۱۹ محرم   جهاد سازندگی  
۳۰۵ بهرام خاشه     ۲۳/۹/۱۳۵۹     سایر رده ها  
۳۰۶ على‏اكبر خالصى‏نائينى     جنوب ۱۳۶۱/۰۸/۲۵ محرم   جهاد سازندگی  
۳۰۷ محمود خان دائی میرزاآقا فکه (مفقودالاثر) ۱۳۶۲/۰۱/۲۳ والفجر۱   جهاد سازندگی  
۳۰۸ محمد خان‏دايى     ديواندره ۱۳۶۱/۰۸/۲۸     جهاد سازندگی  
۳۰۹ عبدالحسين خانى   على عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۸/۳۰ محرم   جهاد سازندگی  
۳۱۰ هوشنگ خانى   هاشم جنوب ۱۳۶۱/۰۸/۳۰ محرم   جهاد سازندگی  
۳۱۱ حميد رضا خبازى   حسينعلى عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۸/۳۰ محرم   جهاد سازندگی  
۳۱۲ صفرعلى خجسته‏بخت   على عراق ۱۳۶۱/۰۸/۳۰ محرم   جهاد سازندگی  
۳۱۳ نعمت‏الله خدادادى   خرم‏آباد ۱۳۶۱/۰۹/۰۶ غيرعملياتى   جهاد سازندگی  
۳۱۴ عليرضا خدادادي محمد علي بيمارستان دارخوئين ۱۳۶۴/۰۳/۰۷ حمله قلبي عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۳۱۵ مجتبى خرازيهاى مرتضى عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۹/۱۱ محرم   جهاد سازندگی  
۳۱۶ محمد خردمندی غلامرضا شلمچه ۷/۱۲/۱۳۶۵ کربلا۵ امدادگر-تک تیرنداز سپاه  
۳۱۷ ابراهیم خرمی بروزدای محمدعلی آبادان (مفقودالاثر) ۱۳۵۹/۰۷/۲۶     جهاد سازندگی  
۳۱۸ عباسعلى خزائلى     عين‏خوش ۱۳۶۱/۰۹/۱۱ محرم   جهاد سازندگی  
۳۱۹ ناصر خسروان   حسن مهاباد ۱۳۶۱/۰۹/۲۲     جهاد سازندگی  
۳۲۰ علیرضا خسروانی مقدم محمد پاسگاه زید ۱۳۶۱ پاسگاه زید   سایر رده ها  
۳۲۱ علیرضا خسرویان همامی غلامعلی فاو ۲۶/۱۱/۱۳۶۴ والفجر۸ آرپی چی زن سپاه  
۳۲۲ ابوالفضل خلقى   حسن مهاباد ۱۳۶۱/۰۹/۲۲     جهاد سازندگی  
۳۲۳ حبیب خلیفه سلطانی احمد   ۶۱/۲/۳     سایر رده ها  
۳۲۴ شريع خليلى   عباسعلى اصفهان ۱۳۶۱/۱۰/۰۸     جهاد سازندگی  
۳۲۵ جمعه خوانسارى  اسماعيل رقابيه ۱۳۶۱/۱۰/۲۲ فتح‏المبين   جهاد سازندگی  
۳۲۶ فضل الله خودسیانی غلامرضا شلمچه ۶۵/۱۱/۶ کربلای ۵ فرمانده گردان عملیات خاکی سایر رده ها  
۳۲۷ محمود خوش خلق   اكبر ذليجان ۱۳۶۱/۱۱/۰۷ والفجر م   جهاد سازندگی  
۳۲۸ محمد خیامی فتح اله شلمچه ۱۳۶۵ کربلای ۵   سایر رده ها  
۳۲۹ مهدى خيرالهى     عين‏خوش ۱۳۶۱/۱۱/۱۸ والفجر م   جهاد سازندگی  
۳۳۰ حجت اله دادخواه مصطفي شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۰ كربلاي۵ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۳۳۱ شهرام دادخواه   اصغر جنوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۸ والفجر م   جهاد سازندگی  
۳۳۲ احمد دادخواه تهرانی رضا   ۱۳۶۱/۰۲/۱۷     سایر رده ها  
۳۳۳ محمدحسين دانشمند علي ۶۱/۲/۲۷ بيت المقدس مرحله دوم لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۳۴ حسينعلى داودوندى خداداد فكه ۱۳۶۱/۱۱/۱۸ والفجر م   جهاد سازندگی  
۳۳۵ عبدالله داودوندى     فكه ۱۳۶۱/۱۱/۲۰ والفجر م   جهاد سازندگی  
۳۳۶ محمد داورزنی   اهواز ۱۳۶۵/۰۲/۱۲     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۳۳۷ رجبعلی داوری   جزیره مینو ۱۳۶۷/۰۳/۲۷     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۳۳۸ حسينعلي داوري قاسمعلي فاو ۶۴/۱۱/۲۲  والفجر۸ معاون واحد لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۳۹ رحمت الله داوري رضا شلمچه ۶۵/۱۰/۲۰ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۴۰ مجتبي داوري شلمچه ۶۵/۱۲/۷ كربلاي ۵ راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۴۱ نعمت الله داوري حسين راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۴۲ محمد دباغي ورنوسفاداراني كريم فاو ۱۳۶۴/۱۲/۱۰ والفجر۸ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۳۴۳ حاج رضا درزی   شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۳۴۴ عباس درستکار ماشااله شوش ۱۳۶۰     سایر رده ها  
۳۴۵ سعيد درستكار علي شلمچه ۶۱/۴/۲۴ بيت المقدس لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۴۶ عوضعلي دشتباني بدر سرگروه لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۴۷ مصطفی دقیق همدانی محمد تبریز ۲۵/۲/۵۵ اعدام توسط ساواک   سایر رده ها  
۳۴۸ صفرعلی دلیری   آبادان ۱۳۶۴/۱۲/۰۱     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۳۴۹ اردشير دودانگه   رجب جنوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۰ والفجر م   جهاد سازندگی  
۳۵۰ محمدعلی دوست غلامعلی بانه ۱۳۶۶/۱۱/۲۳     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۳۵۱ اصغر دوست محمدي مرتضي فاو پدافندي،والفجر ۸ راننده ۱ لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۵۲ على دوستكام   فكه ۱۳۶۱/۱۱/۲۱ والفجر م   جهاد سازندگی  
۳۵۳ محمدقلي دويستي سيف اله غرب ۱۳۶۷/۰۲/۰۲ خط پدافندي   لشکر۲۷ رسول اله  
۳۵۴ سعید دهقان نعمت اله فاو ۱۱/۳۰/۱۹۶۴ والفجر ۸   جهاد سازندگی  
۳۵۵ عباسعلی دهقانی نعمت اله شلمچه ۲۳/۳/۱۳۶۷ بیت المقدس۷ بیسیم چی- تک تیرانداز- آر پی جی زن سپاه  
۳۵۶ محمود دهقانى   على خرم‏آباد ۱۳۶۱/۱۱/۳۰     جهاد سازندگی  
۳۵۷ خليل دهقانى‏چهارمحالى   محمد كردستان ۱۳۶۲/۰۱/۰۳     جهاد سازندگی  
۳۵۸ مرتضى ديانى‏نجف‏آبادى   حسينعلى بوكان ۱۳۶۲/۰۱/۰۵     جهاد سازندگی  
۳۵۹ محمدرضا ديمى   شكرالله كامياران ۱۳۶۲/۰۱/۱۴     جهاد سازندگی  
۳۶۰ محمد ذاكراصفهانى حسين فكه ۱۳۶۲/۰۱/۲۱ والفجر۱   جهاد سازندگی  
۳۶۱ سيدعباس ذاكرى‏اصفهانى   محمدرضا فكه ۱۳۶۲/۰۱/۲۸ والفجر۱   جهاد سازندگی  
۳۶۲ سیدقاسم ذبیحی فر سیدمحمد هزارقله ۱۳۶۶/۰۳/۱۷     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۳۶۳ محمود ذنوبى   مهدى خرمشهر ۱۳۶۲/۰۲/۲۰ بيت‏المقدس   جهاد سازندگی  
۳۶۴ ذوالفقار ذوالفقارپور محمد شوش ۱۳۶۱ فتح المبین   سایر رده ها  
۳۶۵ حسين ذوالفقارى   ديواندره ۱۳۶۲/۰۳/۰۲     جهاد سازندگی  
۳۶۶ على‏اكبر ذوالفقارى   جنوب ۱۳۶۲/۰۴/۳۱     جهاد سازندگی  
۳۶۷ مصطفى ذوالمجدين   ‏پاسگاه‏زيد ۱۳۶۲/۰۵/۲۴     جهاد سازندگی  
۳۶۸ سیامک (مهدی) رادپور حسن دارخوین-خرمشهر ۱۱/۲/۱۳۶۱ بیت المقدس   سایر رده ها  
۳۶۹ سیاوش رادمنش کریم مریوان- بستان ۸/۶/۱۳۶۱ ضد انقلاب سنگر سازی جبهه ها جهاد سازندگی  
۳۷۰ مهرداد ربانى   حسين كردستان ۱۳۵۹/۰۹/۱۳ غيرعملياتى   جهاد سازندگی  
۳۷۱ سعید ربیعی قنبرعلی   ۱۳۶۷/۱/۲۸ بازپس گیری فاو   سایر رده ها  
۳۷۲ مهران ربيعى على حاج‏عمران ۱۳۶۲/۰۵/۲۶ والفجر۲   جهاد سازندگی  
۳۷۳ عبدالعلى رجايا    صادق پادگان ۱۳۶۲/۰۵/۲۷     جهاد سازندگی  
۳۷۴ عبدالحسين رجايى يدالله مريوان ۱۳۶۲/۰۶/۱۰ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۷۵ ابراهيم رجبيان   غلامحسين مهاباد ۱۳۶۲/۰۷/۰۵     جهاد سازندگی  
۳۷۶ فضل الله رحمانی حسن جزیره مجنون (مفقودالاثر) ۱۳۶۷/۰۴/۳۰     جهاد سازندگی  
۳۷۷ علی اکبر رحمانی قهرودی     ۱۳۶۱ بیت المقدس   سایر رده ها  
۳۷۸ حيدر رحمانى   على محمد مريوان ۱۳۶۲/۰۷/۱۴ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۷۹ رحمان رحماني ناصر مريوان ۱۳۶۲/۰۸/۰۴ والفجر۴ فرمانده دسته لشکر۸ نجف اشرف  
۳۸۰ عبدالحسين رحمت   على كردستان ۱۳۶۲/۰۷/۱۵ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۸۱ مهدي رحمتي رمضانعلي شلمچه كربلاي ۵ تعمير كار لشکر ۱۴ امام حسین  
۳۸۲ محسن رحیمی حسن تنگه چزابه (مفقودالاثر) ۱۳۶۰/۱۱/۱۷     جهاد سازندگی  
۳۸۳  مصطفى رحيمى   مريوان ۱۳۶۲/۰۷/۲۲ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۸۴ حبيب‏الله رحيمى   كردستان ۱۳۶۲/۰۷/۲۶ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۸۵ على‏محمد رحيمى   كردستان ۱۳۶۲/۰۷/۲۶ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۸۶ اسماعيل رحيمى     مريوان ۱۳۶۲/۰۷/۲۷ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۸۷ على رحيمى‏بلان   داوود مريوان ۱۳۶۲/۰۷/۲۸ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۸۸ امان‏الله رحيمى‏تودشكى   حسن مريوان ۱۳۶۲/۰۸/۰۲ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۸۹ محمدحسين رستگارمقدم   بانه ۱۳۶۲/۰۸/۰۳ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۹۰ محمد رضابارورزاده   محمود مريوان ۱۳۶۲/۰۸/۰۵ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۹۱ على رضاپور   سيف الله سنندج ۱۳۶۲/۰۸/۰۶ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۹۲ حبيب‏الله رضازاده نعمت‏الله كردستان ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۹۳ حسین رضازاده صباغ محمد آقا جبهه موسیان (مفقودالاثر) ۱۳۵۹/۱۰/۱۶     جهاد سازندگی  
۳۹۴ محمد رضايى     كردستان ۱۳۶۲/۰۸/۲۱ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۹۵ رمضان رضايى دينانى   مسيب بانه ۱۳۶۲/۰۹/۰۳ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۹۶ اسدالله رضايى‏آدريانى   احمد مهاباد ۱۳۶۲/۰۹/۱۹ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۹۷ عبدالرضا رضايى‏باغسرخى   على‏اكبر كردستان ۱۳۶۲/۱۰/۱۷ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۳۹۸ محمدعلي رضايي ديناني كرمعلي حلبچه ۱۳۶۶/۱۲/۲۶ والفجر۱۰ مسئول خدمات لشکر۸ نجف اشرف  
۳۹۹ امامعلى رضائيان حسن سرپل‏ذهاب ۱۳۶۲/۱۰/۲۰     جهاد سازندگی  
۴۰۰ سیدمجتبی رضوی دهقی سیدمحمود   ۱۳۶۷/۰۱/۲۹     سایر رده ها  
۴۰۱ سيد مصطفى رضوى عباس كردستان ۱۳۶۲/۱۱/۱۶ والفجر۴   جهاد سازندگی  
۴۰۲ سيد مهدى رضويان حسن جزيره‏مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۰۳ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۰۳ محمد رفاهى     پاسگاه‏زيد ۱۳۶۲/۱۲/۰۳ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۰۴ محمدرضا رفاهيتى   محمد جزيره‏مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۰۴ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۰۵ مرتضی رفیعی نصرالله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۶     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۰۶ علیرضا رفیعیان حبیب اله دارخویئن ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ثامن الئمه   سپاه  
۴۰۷ محمدرضا رفیعیان اصفهانی محمدعلی سردشت ۰۷/۰۲/۱۳۶۶ کربلای ۱۰   سپاه  
۴۰۸ على‏اكبر رفيعى‏دامنه     پاسگاه‏زيد ۱۳۶۲/۱۲/۰۴ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۰۹ نبى‏الله رفيعى‏كركوندى   كريم جزيره‏مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۰۴ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۱۰ حسين رفيعي علي راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۱۱ مجيد رفيعي محمدحسين فاو ۶۶/۹/۲۸ راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۱۲ محمدعلي رفيعي حسين غرب ۶۶/۳/۲۶ نصر ۴ راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۱۳ اسكندر( سيف‏الله) رمضانى عزيزالله جزيره‏مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۰۴ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۱۴ رمضانعلى رمضانى   غلام پاسگاه‏زيد ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۱۵ مرتضي رمضانيان رضا شلمچه ۶۵/۱۰/۲۰ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۱۶ ناصر رنجبر علی اکبر خرمال عملیات ولفجره ۱۳۶۷/۱/۲۹     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۱۷ غلامرضا رنجبرمهيارى   حسين مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۰۷ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۱۸ محمود روان مهدی ام الرصاص ۱۳۶۱/۰۳/۰۳ بیت المقدس   سپاه  
۴۱۹ سيدحسين روح‏الامين   محمد جنوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۸ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۲۰ محمدرضا (علیرضا) روحانی محمدعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۱ کربلای ۵   سایر رده ها  
۴۲۱ حيدرعلى روحى   حسن جاده‏حميديه ۱۳۶۲/۱۲/۰۹     جهاد سازندگی  
۴۲۲ رحيم روزبهانى  اسماعيل جاده‏حميديه ۱۳۶۲/۱۲/۰۹     جهاد سازندگی  
۴۲۳ احمد روزبهانى   نصير آقا جفير ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۲۴ سید محمد روشنایی سیدمحمدعلی شلمچه ۲۱/۱۰/۶۵ کربلای ۵   سپاه  
۴۲۵ مجتبي رويگري عين خوش ۶۱/۸/۲۶ محرم راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۲۶ مجید ریاحی دهکردی یدا… سردشت ۱۳۶۵/۱/۱۱ والفجر۹   سپاه  
۴۲۷ حاج عبدالرضابى ريايى     جزيره‏مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۲۸ عباس ريسناد   حيدر طلائيه ۱۳۶۲/۱۲/۱۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۲۹ غلامرضا رئيسى‏نافچى   نظرعلى جنوب ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۳۰ محمدرضا زاده‏لواف     سردشت ۱۳۶۲/۱۲/۲۱     جهاد سازندگی  
۴۳۱ عبد الرزاق زارعان شلمچه رمضان مسئول واحد لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۳۲ مرتضى زارع‏حسين‏آبادى   حسين‏ طلائيه ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۳۳ امرالله‏ زاغيان سودانى   على جزيره‏مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۳۴ هادي زاهدپور احمد فاو ۶۴/۱۱/۲۴ مرحله۳ والفجر۸ لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۳۵ ماشاءالله زاهدى   طلائيه ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۳۶ محمود زاهدى     كوشك ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۳۷ منصور زاهدى‏رنانى   عبدالرحيم كوشك ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۳۸ سید مهدی زائری امیرانی سید محمد شلمچه ۴/۱۲/۶۵ کربلای۵   سپاه  
۴۳۹ اکبر زجاجی عباس جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ عملیات خیبر قائم مقام لشکر ۲۷ محمد رسول اله سایر رده ها  
۴۴۰ حسین زرگر محمد پیرانشهر ۱۳۷۳/۰۶/۱۲     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۴۱ اسماعیل زمانی جهرمی فرج الله   ۱۳۵۷/۰۵/۲۸     سایر رده ها  
۴۴۲ لطف الله زمانى  مصيب كوشك ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۴۳ حسن زمانى   جعفر شرق‏بصره ۱۳۶۲/۱۲/۲۳ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۴۴ ناصر زماني كريم شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۱۳ كربلاي۵ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۴۴۵ زهرا زندی زاده عباس   ۱۳۵۶/۰۵/۰۶     سایر رده ها  
۴۴۶ محمود زهتاب     جزيره‏مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۲۷ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۴۷ داوود زیتالی گرگری ابراهیم خلیل آبادان (مفقودالاثر) ۱۳۵۹/۰۷/۲۴     جهاد سازندگی  
۴۴۸ محمود زیرباف باشی علی   ۱۳۶۶/۰۱/۲۰     سایر رده ها  
۴۴۹ حسین جان زینلی محمدرضا تهران(پشت دانشگاه شریف) ۱۳۵۴/۱۱/۱۸ ترور ساواک   سایر رده ها  
۴۵۰ عباسعلي سا لمي عبداله فاو ۱۳۶۴/۱۱/۲۸ والفجر۸ جانشين مهندس لشكر لشکر۸ نجف اشرف  
۴۵۱ على ساربان فرد     پاسگاه‏زيد ۱۳۶۲/۱۲/۲۷ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۵۲ محمد سارى قورچانكى     پاسگاه‏زيد ۱۳۶۲/۱۲/۲۹ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۵۳ مصطفی ساسانی قمصری علی شلمچه ۱۳۶۵ کربلای۵   سایر رده ها  
۴۵۴ احمدرضا ساعدفر     مريوان ۱۳۶۳/۰۱/۰۲     جهاد سازندگی  
۴۵۵ سید اکبر سامع سید ابوالفضل شلمچه ۲۰/۱۰/۶۵ کربلای ۵   سایر رده ها  
۴۵۶ كريم سامع لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۵۷ فتح‏الله سبحانى     سنندج ۱۳۶۳/۰۱/۰۳     جهاد سازندگی  
۴۵۸ حبيب‏الله ستوده   شكرالله‏ بيمارستان ۱۳۶۳/۰۱/۱۴     جهاد سازندگی  
۴۵۹ عزیزاله ستوده علمباز شکراله فکه ۱۳۶۲     سایر رده ها  
۴۶۰ احمد سجادفر علی محمد   ۱۳۶۵/۰۲/۰۸     سایر رده ها  
۴۶۱ ماشاله سجادی           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۶۲ محمدحسین سخائی میرزاآقا (مفقودالاثر) ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ رمضان   جهاد سازندگی  
۴۶۳ عباس سراج   اسماعيل خرمشهر ۱۳۶۳/۰۱/۲۶ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۶۴ على اصغر سركارى   شكرالله بيمارستان ۱۳۶۳/۰۲/۱۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۶۵ اصغر سعيدى احمد جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۲/۱۲ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۶۶ اصغر سعيديان تقي شلمچه ۶۵/۱۰/۲۵ كربلاي ۵ مسول گروه لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۶۷ ماشاءالله سقاحضرتى   على بانه ۱۳۶۳/۰۲/۲۱     جهاد سازندگی  
۴۶۸ محمد سلحشور   رمضان كردستان ۱۳۶۳/۰۲/۲۲     جهاد سازندگی  
۴۶۹ علی سلطانی کفرانی           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۷۰ رحمت‏الله سلطانى   جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۲/۲۸ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۷۱ اكبر سلطانى   مهدى خرمشهر ۱۳۶۳/۰۲/۳۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۷۲ محمد سلطانى   محمدباقر جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۳/۱۰ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۷۳ حجت‏الله سلمان‏زاده   مرتضى جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۳/۱۰ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۷۴ محمد سلمانی حسن رقابیه ۷/۱/۶۱ فتح المبین   سپاه  
۴۷۵ جعفرقلى سلمانى‏زاده   صفرعلى جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۳/۳۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۷۶ بهزاد سليمانى     جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۳/۳۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۷۷ هاشم سليمانى دهنوى   عباس‏ جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۴/۱۰ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۷۸ محمد سليمانى‏ملك‏آبادى     جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۴/۱۳ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۷۹ محمد علي سليماني رضا پادگان غدير ۶۵/۶/۴ راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۴۸۰ شعبان سليميان‏ريزى     جنوب ۱۳۶۳/۰۵/۰۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۸۱ منوچهر سمندری حسین فاو       سایر رده ها  
۴۸۲ محمد سمیمی     ۱۳۶۴/۱۱/۳۰     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۸۳ علی سنجرآرانی مهدی   ۱۳۶۵/۱۰/۰۴     سایر رده ها  
۴۸۴ سيامك سوادكوهي قنبر كردستان ۱۳۶۶/۰۶/۲۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۸۵ رضا على سوارى دهقى   بهرامعلى غرب ۱۳۶۳/۰۶/۱۶ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۸۶ بيژن سورانى باغچشمه   نبى‏الله جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۶/۳۱ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۸۷ علیرضا سوری احد جنوب ۱۳۶۵/۱۱/۲۹     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۸۸ ولی اله سهرابی           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۸۹ مجتبی سهیل پور     ۱۳۶۶/۰۴/۰۸     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۹۰ یوسف سهیلی     ۱۳۶۷/۰۳/۲۷     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۴۹۱ سیدمجدالدین اسماعیل سیدطباطبایی سید مصطفی شلمچه ۱۱/۱۲/۱۳۶۵ کربلای ۵   سایر رده ها  
۴۹۲ سیدحسین سیدی سیدحبیب اله ارتفاعات حمزه عراق ۱۳۶۲ والفجر۲   سایر رده ها  
۴۹۳  مراد سياهپوش عليجان ‏اهواز ۱۳۶۳/۰۹/۰۴ خيبر   جهاد سازندگی  
۴۹۴ سيد جواد سيديان     دهلران ۱۳۶۳/۰۹/۱۶     جهاد سازندگی  
۴۹۵ سيديوسف سيديان   باقر جزيره‏مجنون ۱۳۶۳/۰۹/۱۹     جهاد سازندگی  
۴۹۶ احمد سيروس حسن حلبچه ۱۳۶۶/۱۲/۲۷ والفجر۱۰ ف گروهان لشکر۸ نجف اشرف  
۴۹۷  محمود سيفى‏خورزوقى   هاشم كوشك ۱۳۶۳/۰۹/۱۹     جهاد سازندگی  
۴۹۸ كامران سيفي رضا بيمارستان ۱۳۶۷/۱۱/۱۴ بدر راننده لودر لشکر۸ نجف اشرف  
۴۹۹ حميد شادكام‏نجف‏آبادى حسن كوشك ۱۳۶۳/۱۰/۰۷     جهاد سازندگی  
۵۰۰ علينقى شاطرى   حسين         جهاد سازندگی  
۵۰۱ مجيد شاكرى           جهاد سازندگی  
۵۰۲ اصغر شالباف حسین آبادی حسین   ۱۳۶۱/۰۵/۰۳     سایر رده ها  
۵۰۳ حسين شاه سنايى             جهاد سازندگی  
۵۰۴ مجتبي شاه نظري غلامحسين ام الرصاص ۱۳۶۵/۱۰/۰۴ كربلاي۴ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۵۰۵ احمد شاهسوارى           جهاد سازندگی  
۵۰۶ مهدى شاهسون‏ماركده             جهاد سازندگی  
۵۰۷ على شايسته‏قهفرخى             جهاد سازندگی  
۵۰۸ علیرضا شبانی علی محمد سنندج ۱۳۶۳     سایر رده ها  
۵۰۹ باباعلی شجاعی   خرمال ۱۳۶۷/۰۲/۲۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۱۰ مهدی شجاعی علی   ۱۳۶۱/۰۸/۱۱     سایر رده ها  
۵۱۱ مرتضى شجاعى   حسين على         جهاد سازندگی  
۵۱۲ سعيد شرافت محمد عين خوش ۶۱/۸/۱۵ محرم بيسيم چي لشکر ۱۴ امام حسین  
۵۱۳ اسماعيل شرفي قربانعلي جزيره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۰۸ خيبر جانشين گردان لشکر۸ نجف اشرف  
۵۱۴ حسين شركت   محمود         جهاد سازندگی  
۵۱۵ حمید شریف الحسینی   مریوان ۱۳۶۲ والفجر۲   سایر رده ها  
۵۱۶ محمد شریف زاده حاجی آبادی عبدالرضا   ۱۳۶۳/۰۱/۰۲     سایر رده ها  
۵۱۷ فريدون شريعتى   عباسعلى         جهاد سازندگی  
۵۱۸ رحيم شريعتي ابراهييم شلمچه ۶۵/۱۲/۱۷ كربلاي ۵ مسئول محور لشکر ۱۴ امام حسین  
۵۱۹ محمد شريف‏زاده   بدالرضا         جهاد سازندگی  
۵۲۰ ابوالقاسم شريفى           جهاد سازندگی  
۵۲۱ عبدالرحيم شريفى حاجى بابا         جهاد سازندگی  
۵۲۲ محسن شريفى‏نجف‏آبادى   محمود         جهاد سازندگی  
۵۲۳ جواد شعار   اصغر         جهاد سازندگی  
۵۲۴ محمود شفیعی عباسعلی خرمشهر ۲/۳/۶۱ بیت المقدس جهادگر جهاد سازندگی  
۵۲۵ محمد شقایقی     ۱۳۶۵/۱۱/۱۳     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۲۶ عبدالرسول شکوهی محمد   ۱۳۶۵/۰۳/۰۲     سایر رده ها  
۵۲۷ نعمت الله شكوه   محمدرضا         جهاد سازندگی  
۵۲۸ ذوالفقار شمارکی   شوش ۱۳۶۵/۰۱/۲۸     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۲۹ حسن شمس جزى   باقر         جهاد سازندگی  
۵۳۰ محمدحسين شمس‏خليلى             جهاد سازندگی  
۵۳۱ مهدى شمس‏نجف‏آبادى   مصطفى         جهاد سازندگی  
۵۳۲ حسين شهبازى   الياس         جهاد سازندگی  
۵۳۳ محمود شهبازي دستجردي خانعلی خرمشهر ۶۱/۳/۲۹ بیت المقدس فرمانده سپاه همدان سپاه  
۵۳۴ حسن شهریار سیچانی رجبعلی شلمچه (مفقودالاثر) ۱۳۶۱/۰۲/۱۷ بیت المقدس   جهاد سازندگی  
۵۳۵ سید محمد شهشهانی سید حسین سوسنگرد ۳۰/۱۰/۱۳۶۰ پدافندی جهادگر جهاد سازندگی  
۵۳۶ محمد حسین شیخ حسینی عبدالعلی عین خوش ۱۱/۸/۶۱ محرم   سایر رده ها  
۵۳۷ غلامحسین شیخ زاده کیانی کرمعلی   ۱۳۶۳/۱۲/۱۷     سایر رده ها  
۵۳۸ اسداله شیران مرتضی شلمچه ۳۱/۴/۶۱ اصابت ترکش خمپاره   سپاه  
۵۳۹ عباسعلی شیرخدایی غلامرضا اهواز ۲۲/۱۲/۵۹     سایر رده ها  
۵۴۰ حسن شیروانی جعفر هزارقله(غرب کشور) ۱۳۶۶/۰۸/۱۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۴۱ ابوالفضل شیروانیان           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۴۲ غلام رضا شیرینکار حسن جاده آبادان-اهواز ۲۶/۵/۶۷   کمک تیرانداز سایر رده ها  
۵۴۳ غلامحسين شيخ‏زاده‏كيانى             جهاد سازندگی  
۵۴۴ احمد شيدانشيد   على رضا         جهاد سازندگی  
۵۴۵ قاسمعلي شيرواني محرم تعمير كار لشکر ۱۴ امام حسین  
۵۴۶ عليرضا شيروي خوزاني صفرعلي شلمچه ۱۳۶۶/۰۱/۲۰ كربلاي۵   لشکر۲۵كربلا  
۵۴۷ مصطفى صابر دستجردى   عزيزالله         جهاد سازندگی  
۵۴۸ حسین صابری   فاو ۱۳۶۷/۱/۲۹     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۴۹ غلامرضا صادق‏زاده             جهاد سازندگی  
۵۵۰ حجت اله صادقی ولی اله هزارقله(غرب کشور) ۱۳۶۶/۱۲/۰۹     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۵۱ منصور صادقی مصلح           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۵۲ احمدرضا صادقیان           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۵۳ حسین صادقیان اسحاق فاو(پل بقیه الله) ۱۳۶۴/۱۲/۰۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۵۴ اميد صادقیان لودریچه احمد-دکترشهید شلمچه ۶۷/۳/۲۳     سپاه  
۵۵۵ محسن صادقى            جهاد سازندگی  
۵۵۶ ناصر صادقى            جهاد سازندگی  
۵۵۷ رمضانعلى صادقى   سيف‏الله         جهاد سازندگی  
۵۵۸ محمد صادقى   حسين         جهاد سازندگی  
۵۵۹ مهدى صادقى   فرج‏الله         جهاد سازندگی  
۵۶۰ عبداله صادقي گنجه براتعلي سيستان وبلوچستان ۱۳۶۹/۰۹/۲۴ درگيري   لشکر۴۱ ثاراله  
۵۶۱ على صادقيان‏آفارانى   محمد         جهاد سازندگی  
۵۶۲ رسول صادقيان‏ردانى   حسن         جهاد سازندگی  
۵۶۳ اسفندیار صالحی عباس آبادان ۱۳۶۵/۰۸/۲۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۵۶۴ احمد صالحى حسين         جهاد سازندگی  
۵۶۵ غلامحسين صالحى           جهاد سازندگی  
۵۶۶  نصرالله صالحى     هويزه ۱۳۵۹/۱۰/۱۶ هويزه   جهاد سازندگی  
۵۶۷ امامقلى صالحى             جهاد سازندگی  
۵۶۸ رسول صالحى             جهاد سازندگی  
۵۶۹ صالح صالحى   عشقعلى         جهاد سازندگی  
۵۷۰ غلامرضا صالحى   حسينعلى         جهاد سازندگی  
۵۷۱ غلامعلى صالحى             جهاد سازندگی  
۵۷۲ منصور صالحى             جهاد سازندگی  
۵۷۳ موسى صالحى             جهاد سازندگی  
۵۷۴ محسن صالحى‏نجف‏آبادى             جهاد سازندگی  
۵۷۵ اكبر صالحي محمد صالح خرمال ۱۳۶۷/۰۱/۱۸ والفجر۱۰ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۵۷۶ سعيد صالحيون لشکر ۱۴ امام حسین  
۵۷۷ حسين صانعى   يدالله         جهاد سازندگی  
۵۷۸ اردشير صائبى   حسن هويزه ۱۳۵۹/۱۰/۱۶ هويزه   جهاد سازندگی  
۵۷۹ حسین صباغ زاده آقا محمد شلمچه ۱۳۶۵ کربلای ۵   سایر رده ها  
۵۸۰ علیرضا صدرارحامی مهدی   ۱۳۶۲/۰۷/۲۹     سایر رده ها  
۵۸۱ محمدعلی صدرارحامی مهدی   ۱۳۶۱/۰۲/۳۱     سایر رده ها  
۵۸۲ مرتضی صدقگو محمد دشت ذهاب ۱۳۶۲ کربلای ۵   سایر رده ها  
۵۸۳ محمد صف آرا اكبر سرپل ذهاب ۱۳۵۹/۱۱/۱۵ خط پدافندی   بسیج  
۵۸۴ حسنعلی صفایی انارکی رضا شلمچه ۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵   بسیج  
۵۸۵  حسنعلى صفايى‏اناركى     سوسنگرد ۱۳۵۹/۱۱/۱۰     جهاد سازندگی  
۵۸۶ محمد صفری ابراهیم شلمچه ۲۱/۱۰/۶۵ کربلای۵   سایر رده ها  
۵۸۷ جعفر صفرى جلال‏آبادى   مهدى           جهاد سازندگی  
۵۸۸ ابراهيم صفري اميرآقا اشنويه ۱۳۶۴/۰۶/۱۸     بسیج  
۵۸۹ حميد صفري شكراله جزيره مجنون ۱۳۶۴/۰۳/۱۷     بسیج  
۵۹۰ سید محسن صفوی عباس   ۶۵/۱۱/۱۸     سایر رده ها  
۵۹۱ عباس صمدی   کله قندی ۱۳۶۶/۰۳/۲۷     بسیج  
۵۹۲ مرتضي صمديه لباف محمدعلي   ۱۳۵۴/۰۵/۰۴     بسیج  
۵۹۳ خسرو(علیرضا) صناعی فروزان صفرعلی [جاده آبادان- ماهشهر ۲۳/۷/۱۳۶۰ ثامن الائمه فرمانده گروهان سپاه  
۵۹۴ احمد صنیع زاده شکرا… مریوان ۲۹/۷/۶۲ والفجر۴ فرمانده دسته سپاه  
۵۹۵ سعید صیرفی نژاد مهدی شلمچه ۲۰/۱۰/۶۵ کربلای۵   جهاد سازندگی  
۵۹۶ محسن صیرفیان پور احمد کردستان ۲۳/۳/۶۱ درگیری با ضد انقلاب   سپاه  
۵۹۷ محمدابراهيم ضرغام حسين         جهاد سازندگی  
۵۹۸ حسن طالارى‏نياسر             جهاد سازندگی  
۵۹۹ عباس طالب رمضانعلي ام الرصاص ۱۳۶۵/۱۰/۰۴     بسیج  
۶۰۰ بهمن (مهدی) طالبی بهرام شلمچه ۲۳/۱۰/۶۵ کربلای ۵ واحد اطلاعات وعملیات- مسئول تحقیقات و آموزش سپاه سپاه  
۶۰۱ رضا طالبی محمد شلمچه ۲۱/۱۰/۶۵ کربلای ۵   سایر رده ها  
۶۰۲  محمد طالبى‏ساريانى             جهاد سازندگی  
۶۰۳ محمد طاووسیان   هزارقله(غرب کشور) ۱۳۶۶/۰۵/۰۱     بسیج  
۶۰۴ محسن طاهرنژاد ابوالقاسم         جهاد سازندگی  
۶۰۵ علیرضا طاهری محمدعلي شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۰۵ كربلاي۵   بسیج  
۶۰۶ محمود طاهری رضا شلمچه ۲۰/۱۰/۶۵ کربلای ۵   سایر رده ها  
۶۰۷ امیر طاهریان محمد جاده اهواز-خرمشهر ۱۳۶۶/۰۹/۱۵     بسیج  
۶۰۸ عبدالرحيم طاهرى   ابوالحسن         جهاد سازندگی  
۶۰۹ على‏اكبر طاهرى             جهاد سازندگی  
۶۱۰ مصطفى طاهرى             جهاد سازندگی  
۶۱۱ شهرام طاهرى‏مقصودبيكى             جهاد سازندگی  
۶۱۲ عباسعلى طاهريان   محمد         جهاد سازندگی  
۶۱۳ محسن طاهريان‏اصفهانى   على         جهاد سازندگی  
۶۱۴ سيداحمد طبائيان             جهاد سازندگی  
۶۱۵ جواد طحانی راوندی غلامرضا سرپل ذهاب ۱۳۶۰     بسیج  
۶۱۶ غلامرضا طرق عباس منطقه عملیاتی حسینیه ۱۳۶۴ منطقه عملیاتی طبیعی   سایر رده ها  
۶۱۷ مجيد طلاكش   محمدحسن         جهاد سازندگی  
۶۱۸ الهيار طيبى            جهاد سازندگی  
۶۱۹ جواد ظهیری     ۱۳۶۵/۰۶/۱۳     بسیج  
۶۲۰ سعید عابد علی پاسگاه زیدجزیره مجنون ۵/۱۲/۱۳۶۲ حوادث جنگ   بسیج  
۶۲۱ حسینعلی عابدی محمد شلمچه ۲۹/۱۰/۶۵ کربلای ۵   سپاه  
۶۲۲ اکبر عابدینی برزی محمد شلمچه ۱۳۶۵ کربلای ۵   بسیج  
۶۲۳ محمدجواد عابدى   كرمعلى         جهاد سازندگی  
۶۲۴ اكبر عابدي عبد العلي     بسیج  
۶۲۵  على عابدينى احمد         جهاد سازندگی  
۶۲۶  قربانعلى ‏عابدينى   رمضان         جهاد سازندگی  
۶۲۷ محمد عابدينى             جهاد سازندگی  
۶۲۸ محمدحسين عابدينى   يدالله‏         جهاد سازندگی  
۶۲۹ اكبر عاطفى   على‏محمد         جهاد سازندگی  
۶۳۰ سید علیرضا عاملی حسینی عطاء ا… عین خوش ۱۱/۸/۶۱     سپاه  
۶۳۱ منصور عباسپور   امير قلى         جهاد سازندگی  
۶۳۲ رسول عباسپورنجف‏آبادى   عباس         جهاد سازندگی  
۶۳۳ حسین عباسی مصطفی هزارقله(غرب کشور) ۱۳۶۷/۰۲/۰۴     بسیج  
۶۳۴ رضا عباسی محمد اروندرود ۲۱/۱۱/۶۴ والفجر۸   سپاه  
۶۳۵ رمضانعلی عباسیان آجیلی حسین اهواز ۱۳۵۹     سایر رده ها  
۶۳۶ عبدالله عباسى   عباسعلى         جهاد سازندگی  
۶۳۷ قدمعلى عباسى جوزدانى   اسدالله         جهاد سازندگی  
۶۳۸ قاسم عباسى‏قلعه‏شاهى             جهاد سازندگی  
۶۳۹ ناصر عباسي محمد شلمچه ۶۵/۱۰/۲۶     بسیج  
۶۴۰ ساكت عبدالحسين           جهاد سازندگی  
۶۴۱ حسن عبدالرضايى             جهاد سازندگی  
۶۴۲ عبدالحسین عبداللهی محمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ کربلای ۵ معاون دسته در گردان یاسر لشکر ۸ نجف بسیج  
۶۴۳ مجتبی عبدالهی ملک محمد میمک ۴/۱۱/۵۹ درگیری با بعثی   ارتش  
۶۴۴ نصرالله عبدالهى   روح‏الله         جهاد سازندگی  
۶۴۵  عباس عبدلى‏سجزى   غلامرضا         جهاد سازندگی  
۶۴۶ محسن عبدی   شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۰۹     بسیج  
۶۴۷ عليرضا عبديان‏مباركه             جهاد سازندگی  
۶۴۸ محسن عرب رمضانعلی حلبچه(مجروح شیمیایی) ۱۳۶۷/۷/۲۴ والفجر ۱۰ خدمه تیربارچی درگردان پیاده انبیاء بسیج  
۶۴۹ احمد عرب           جهاد سازندگی  
۶۵۰ اكبر عرب پور   محمد         جهاد سازندگی  
۶۵۱ جعفر عربها   محمد حسن         جهاد سازندگی  
۶۵۲ ابولقاسم عربیان آرانی احمد شلمچه ۲۳/۴/۱۳۶۱ رمضان فرمانده گردان خط شکن سپاه  
۶۵۳ محمد رضا عرشی عزیز اله جاده باختران-اهواز ۱۳۶۶/۰۴/۱۳ جاده باختران فرمانده گردان مهندسی رزمی امام علی (ع) جهاد سازندگی  
۶۵۴ دلاور عروج‏زاده             جهاد سازندگی  
۶۵۵ محمدرضا عزيز الهي عباسعلي شاخ شميران ۱۳۶۷/۰۱/۰۹     بسیج  
۶۵۶ مهدى‏حاج‏على عسگرى حسينعلى         جهاد سازندگی  
۶۵۷ مراد عسگرى             جهاد سازندگی  
۶۵۸ اكبر عشقى خوزانى   حسين         جهاد سازندگی  
۶۵۹ حسین عصاری آرانی ماشاءا… اروند رود ۴/۱۰/۶۵ کربلای۴   بسیج  
۶۶۰ حبيب‏الله عظيمى    قاسم         جهاد سازندگی  
۶۶۱ داريوش عظيمي يانچشمه نعمت الله   ۱۳۶۵/۰۶/۲۹     سایر رده ها  
۶۶۲ سيد رضا عقيلى    ابراهيم آبادان ۱۳۵۹/۱۱/۲۱     جهاد سازندگی  
۶۶۳ سعید علایی خوانساری محمد علی عین خوش ۳۰/۸/۶۱ محرم رزمنده سپاه  
۶۶۴ جواد علی پور   ماهوت ۱۳۶۷/۰۳/۱۰     بسیج  
۶۶۵ علی علیزاده           بسیج  
۶۶۶ غلامرضا علیزاده علی اکبر خرمشهر ۲۰/۲/۶۱ بیت المقدس بهیار بسیج  
۶۶۷ مسعود علیزاده حلاجی ناصر جاده سامرا ۱۳۹۱ زیارت عتبات   سایر رده ها  
۶۶۸ محمدعلى علىِ‏عسگرى              جهاد سازندگی  
۶۶۹ رمضان على نظرى             جهاد سازندگی  
۶۷۰ عباسعلى على‏خاصى   حسن         جهاد سازندگی  
۶۷۱ ابوالفضل عليجاني حسينعلي غرب     بسیج  
۶۷۲ غلامرضا عمو اکبر   ۱۳۶۴/۱۲/۲۸     بسیج  
۶۷۳ اسماعيل عمو             جهاد سازندگی  
۶۷۴ حسین عمو حسنی محمود جزیره ام الرصاص ۱۳۶۵ کربلای ۴   سایر رده ها  
۶۷۵ محمود عموچي فروشاني احمد اشنويه ۱۳۶۴/۰۶/۱۸     بسیج  
۶۷۶ اصغر غضنفری اکبر فاو ۲۸/۱۱/۶۴ والفجر ۸   سپاه  
۶۷۷ محمد على غضنفرى اسدالله         جهاد سازندگی  
۶۷۸ سیدمرتضی غلافگر سیدمهدی   ۱۳۶۰/۱۲/۲۴     بسیج  
۶۷۹ اميرحسين غلامى           جهاد سازندگی  
۶۸۰ حيدر غلامى   حسين         جهاد سازندگی  
۶۸۱ على غلامى   عوضعلى         جهاد سازندگی  
۶۸۲ محمدعلى غلامى     آبادان ۱۳۵۹/۱۲/۲۲     جهاد سازندگی  
۶۸۳ حسينعلى غيور   اسماعيل آبادان ۱۳۵۹/۱۲/۲۴     جهاد سازندگی  
۶۸۴ اكبر غيوميان   عباس         جهاد سازندگی  
۶۸۵ رسول فاتحی محمد رقابیه-دزفول ۵/۱/۶۱ فتح المبین مامور شناسایی اطلاعات عملیات بسیج  
۶۸۶ منصور فاتحى‏نجف‏آبادى             جهاد سازندگی  
۶۸۷ علی فارسی حسن شلمچه ۱۳۶۵ کربلای ۵   سایر رده ها  
۶۸۸ عباسعلى فاضل   غلامرضا         جهاد سازندگی  
۶۸۹ محسن فاضل زاده محمد ۶۲/۷/۱۴     بسیج  
۶۹۰ رضا فاضلى نجف‏آبادى   غلامعلى         جهاد سازندگی  
۶۹۱ رضا فاضلى ورزنه   محمد         جهاد سازندگی  
۶۹۲ سيد علي فاطمي سيد رضا جاده اهواز ۶۵/۹/۲۹     بسیج  
۶۹۳ سیدامان الله فائق سیدمرتضی اردستان ۲۴/۹/۵۷ اصابت گلوله رژیم پهلوی   سایر رده ها  
۶۹۴ مرتضى فتاح الجنان   محمدعلى         جهاد سازندگی  
۶۹۵ اکبر فتاح المنان مصطفی دشت عباس ۲۰/۱۱/۱۳۶۱ فتح المبین فرمانده تیپ مهندسی رزمی جهاد-سرپرستی ستاد عملیات سایر رده ها  
۶۹۶ مهدى فتاح‏الجنان   اسدالله         جهاد سازندگی  
۶۹۷ محمد علي فتاحي علي شلمچه ۶۶/۹/۲۰     بسیج  
۶۹۸ على فتال   حسن         جهاد سازندگی  
۶۹۹ صفر فتحی سفتجانی عباس آبادان-ماهشهر (مفقودالاثر) ۱۳۵۹/۰۷/۲۶     جهاد سازندگی  
۷۰۰ حسن فتحيان‏دستگردى   رضا         جهاد سازندگی  
۷۰۱ حميد فتى   على         جهاد سازندگی  
۷۰۲ ابراهيم فدايى رمضانعلى         جهاد سازندگی  
۷۰۳ ناصر فراست   رضا         جهاد سازندگی  
۷۰۴  حسن فراقى‏نجاتى   مهدى         جهاد سازندگی  
۷۰۵ على فرخ فرخى             جهاد سازندگی  
۷۰۶ احمد فرگاه حسین دارخوین ۱۳۶۶     سایر رده ها  
۷۰۷ یوسف فزوه محمود   ۱۳۶۶/۱۰/۲۶     سایر رده ها  
۷۰۸ عليرضا فقهي عزيز اله بستان ۱۳۶۵/۰۳/۱۳     بسیج  
۷۰۹ محمد مهدى فقيهى   على آبادان ۱۳۶۰/۰۱/۲۴     جهاد سازندگی  
۷۱۰ حيدرعلى فكارى‏افجدى   ميرزا         جهاد سازندگی  
۷۱۱ پرويز فلاح‏چم‏آسمانى   غلامعلى         جهاد سازندگی  
۷۱۲ محمد فلاح‏زاده   اسماعيل         جهاد سازندگی  
۷۱۳ مصطفى فندرسكى‏پور             جهاد سازندگی  
۷۱۴ عباسعلی فینی زاده بیدگلی ماشاءالله فاو ۱۳۶۵/۲/۶     بسیج  
۷۱۵ مرتضى فياض   على         جهاد سازندگی  
۷۱۶ حسن فيروزبخت             جهاد سازندگی  
۷۱۷ غلامرضا قادرى   حسين         جهاد سازندگی  
۷۱۸ محمدباقر قادرى   كريم         جهاد سازندگی  
۷۱۹ بهرام قاسم‏زاده    مرتضى         جهاد سازندگی  
۷۲۰ محمد قاسمی سیانی رمضان اهواز ۶۱ رمضان   جهاد سازندگی  
۷۲۱ غلامعلى قاسمى قدير على         جهاد سازندگی  
۷۲۲ محمد قاسمى سيانى   رمضان         جهاد سازندگی  
۷۲۳ قديرعلى قاسمى‏اندانى   عبدالله‏         جهاد سازندگی  
۷۲۴ نصرالله قاسمى‏لو   مهديقلى         جهاد سازندگی  
۷۲۵ عباس قاسمى‏نيا             جهاد سازندگی  
۷۲۶ محسن قاسمي عباس بانه كردستان ۱۳۷۳/۰۷/۱۷     بسیج  
۷۲۷ سيد اصغر قاضى‏عسگرى   مرتضى         جهاد سازندگی  
۷۲۸ حسن قائدى              جهاد سازندگی  
۷۲۹ عبدالله قائديهاهونجانى   محمد         جهاد سازندگی  
۷۳۰ فرهاد قبادپور   اروندکنار ۱۳۶۵/۰۳/۱۵     بسیج  
۷۳۱ علیرضا قبادی حاجی جزیره مینو ۱۳۶۷/۰۳/۲۷     بسیج  
۷۳۲ داوود قپانى‏فرد   جواد         جهاد سازندگی  
۷۳۳ کمیل قربانی عبدالرحیم شمال غرب ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ برون مرزی   سپاه  
۷۳۴ مجتبى قربانى             جهاد سازندگی  
۷۳۵ حسن قرباني فرهاد عين خوش ۶۱/۸/۱۵ محرم راننده لودر لشکر ۱۴ امام حسین  
۷۳۶ حسين قرباني علي فاو ۶۵/۸/۱۳ تعمير كار لشکر ۱۴ امام حسین  
۷۳۷ مهدي قربعلي محمدحسين جزيره محنون ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ خيبر مسئول تخريب لشکر۸ نجف اشرف  
۷۳۸ منوچهر قرقانی گرگی فاو ۱۳۶۵/۰۱/۳۱     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۷۳۹ حمید قزاآنی عباس ارومیه ۱۳۶۱ ماموریت هوایی   سایر رده ها  
۷۴۰ سید مهدی قزوینی زادگان سید اکبر جبهه جنوبی ۲۲/۱۲/۶۳ بدر مسئول خرید تدارکات سپاه  
۷۴۱ محمدعلی قضاوی بمانعلی   ۱۳۶۵/۱۰/۲۱     سایر رده ها  
۷۴۲ ابوالقاسم قلی پور   فاو ۱۳۶۵/۰۶/۰۶     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۷۴۳ رضا قلى احمدى             جهاد سازندگی  
۷۴۴ على قنبرعلى‏وند             جهاد سازندگی  
۷۴۵ غلامعلى قنبرى              جهاد سازندگی  
۷۴۶ عباس قندى             جهاد سازندگی  
۷۴۷ محمد قورچاني حسينعلي ارتفاعات شرشري ۱۳۷۸/۰۵/۲۴ درگيري   لشکر۴۱ ثاراله  
۷۴۸ حسن قهرائى على         جهاد سازندگی  
۷۴۹ محمدعلى قيصريان   حسين         جهاد سازندگی  
۷۵۰ محمد حسین کاظمی غلامرضا فاو ۱۹/۲/۶۵ والفجر۸ فرمانده گردان جهاد سازندگی  
۷۵۱ خلیل کاظمی نسب احمد مریوان ۳۰/۷/۶۲ والفجر۴   سپاه  
۷۵۲ علیرضا کرمانی فتح ا… عین خوش ۶/۹/۶۱ محرم رزمنده سپاه  
۷۵۳ روح الله کرمانی اصفهانی فتح الله   ۱۳۶۱/۰۹/۰۶     سایر رده ها  
۷۵۴ حجت اله کرمی           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۷۵۵ علی رضا کریمی رحیم فاو ۹/۲/۶۵ والفجر۸   سپاه  
۷۵۶ محمدرضا کریمی           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۷۵۷ سعید کریمی سودر جانی نوروزعلی حلبچه ۲۴/۱۲/۶۶ والفجر ۱۰ فرماندهی گروهان سپاه  
۷۵۸ علی اکبر کریمیان     ۱۳۶۵/۰۲/۳۱     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۷۵۹ محمد کشاورز خوراسگانی اسدالله خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۱ بیت المقدس   جهاد سازندگی  
۷۶۰ پرویز کفاشي حسين   ۱۳۸۲/۱۱/۲۵     سایر رده ها  
۷۶۱ اصغر کفعمی مرتضی سیستان و بلوچستان ۱۳۵۸ نبرد با ضد انقلاب   سایر رده ها  
۷۶۲ مجتبی کلاهدوزان محمد کریم   ۶۳/۲/۱۷     سایر رده ها  
۷۶۳ ایرج کلبادی نژاد علی اضغر شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۰۹     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۷۶۴ اسماعیل کلوشانی عباس   ۱۳۶۵/۰۳/۰۲     سایر رده ها  
۷۶۵ عبدا…(پرویز) کلوشانی عباس فاو ۱۷/۳/۶۵ والفجر۱   سایر رده ها  
۷۶۶ محمد کلهری     ۱۳۶۷/۰۴/۰۳     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۷۶۷ حسین کهتری علی در بیمارستان آلمان ۱/۶/۶۸ کربلای ۵ فرمانده گردان امام حسین سایر رده ها  
۷۶۸ علی کیانی           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۷۶۹ عبدالحسين كاظمى     جنوب ۱۳۶۰/۰۱/۲۴     جهاد سازندگی  
۷۷۰ غلامرضا كاظمى             جهاد سازندگی  
۷۷۱ محمدحسين كاظمى             جهاد سازندگی  
۷۷۲ محمدعلى كاظمى   حسين         جهاد سازندگی  
۷۷۳ مرتضى كاظمى   حسين         جهاد سازندگی  
۷۷۴ رضاقلى كاظمى‏اسفه             جهاد سازندگی  
۷۷۵ عبدالله‏ كاظمى‏اسفه    سيف‏الله‏         جهاد سازندگی  
۷۷۶ عباسعلي كاظمي ابوالقاسم بستان ۱۳۶۰/۰۹/۰۸ طريق القدس تخريبچي لشکر۸ نجف اشرف  
۷۷۷ مصطفي كاظمي رجبعلي آبادان ۱۳۶۴/۱۲/۱۰ بمباران هوايي منشي گردان تخريب لشکر۸ نجف اشرف  
۷۷۸ محمد تقى كامرانى   احمد         جهاد سازندگی  
۷۷۹ عباسعلى كاويانى‏تهرانى   حسن         جهاد سازندگی  
۷۸۰ اسماعيل كبيرزاده   حسنعلى         جهاد سازندگی  
۷۸۱ قنبر على كبيرزاده   مهدى         جهاد سازندگی  
۷۸۲ حشمت‏الله كثيرى   فضل‏الله         جهاد سازندگی  
۷۸۳ رمضانعلى كثيرى   فضل الله‏         جهاد سازندگی  
۷۸۴ محمدرضا كجائى             جهاد سازندگی  
۷۸۵ على كدخدائى‏اليادرانى    كرمعلى         جهاد سازندگی  
۷۸۶ غلام كدخدائى‏اليادرانى   عبدالرسول         جهاد سازندگی  
۷۸۷ مصطفي كرباسي قدير علي فاو ۶۴/۱۱/۲۷  والفجر۸ لشکر ۱۴ امام حسین  
۷۸۸ منصور كرمانى   حسن         جهاد سازندگی  
۷۸۹ محمدرضا كرمعليان‏سيچانى   على           جهاد سازندگی  
۷۹۰ دشتى كرمى چرمهينى   على‏كرم         جهاد سازندگی  
۷۹۱ مرتضي كرمي هرستاني عزت اله فاو ۱۳۶۷/۰۱/۲۹     لشکر۲۵كربلا  
۷۹۲ اصغر كريم جعفري ورنوسفادا حسن اشنويه ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ قادر عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۷۹۳ ايرج كريمى   روز على         جهاد سازندگی  
۷۹۴ داوود كريمى   عسكرالله         جهاد سازندگی  
۷۹۵ لطف‏الله كريمى   اسدالله‏ سوسنگرد ۱۳۶۰/۰۱/۳۰ طرح‏امام‏على   جهاد سازندگی  
۷۹۶ حميد كريمى‏اندانى             جهاد سازندگی  
۷۹۷ ناد علي كريمي حسين شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۰۷ كربلاي۵ جانشين گردان لشکر۸ نجف اشرف  
۷۹۸ غلامحسين كريميان‏مرغى   عباسعلى         جهاد سازندگی  
۷۹۹ على‏محمد كمالى عباس         جهاد سازندگی  
۸۰۰ حسين كمالي محمود عين خوش محرم استحكامات لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۰۱ زين العابدين كمالي حسين اصفهان راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۰۲ بهمن كيان‏اميرى    تقى         جهاد سازندگی  
۸۰۳  ايرج كيانى‏فلاورجانى             جهاد سازندگی  
۸۰۴ مجید گالینی   کله قندی ۱۳۶۶/۰۴/۰۶     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۰۵ على اكبر گل محمدى   ماشاءالله         جهاد سازندگی  
۸۰۶ سعيد گلان رضا         جهاد سازندگی  
۸۰۷ عباس گلشادى‏قلعه‏شاهى   محمود         جهاد سازندگی  
۸۰۸ مرتضى گلشادى‏قلعه‏شاهى             جهاد سازندگی  
۸۰۹ عبدا… (بیژن) گلشن حسن آقا جزیره مجنون ۶۲/۱۲/۴ خیبر   سایر رده ها  
۸۱۰ غلامرضا گلیبر     ۱۳۶۶/۰۴/۱۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۱۱ محمدرضا گلى‏نجف‏آبادى   جعفرقلى         جهاد سازندگی  
۸۱۲ احمد گلى‏نوش‏آبادى   محمد         جهاد سازندگی  
۸۱۳ محمد گنجی     ۱۳۶۴/۱۱/۱۷     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۱۴ محمد علی گنجی زاده خلیل پیرانشهر ۱۳۶۱/۶/۲۹     سایر رده ها  
۸۱۵ حسين گودرزى             جهاد سازندگی  
۸۱۶  نادر گوروئى بيگلر         جهاد سازندگی  
۸۱۷ حبيب الله گولايى   عزيزالله آبادان ۱۳۶۰/۰۱/۳۱     جهاد سازندگی  
۸۱۸ مصطفی گوهری   جزیره مینو ۱۳۶۷/۰۳/۲۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۱۹ عزت‏الله لچينانى     ذوالفقاريه ۱۳۶۰/۰۲/۰۷     جهاد سازندگی  
۸۲۰ اسماعیل لری خوزانی محمد جبهه های باختران ۱۳۶۱/۸/۱۲ محرم فرمانده تیپ سایر رده ها  
۸۲۱ محمدرضا لری خوزانی محمد   ۱۳۶۱/۰۸/۱۲     سایر رده ها  
۸۲۲ محمدرضا لطفى           جهاد سازندگی  
۸۲۳ مرتضى لطفى‏جلال‏آبادى   على محمد         جهاد سازندگی  
۸۲۴ ابراهيم لكهاى‏ريزى   حسين         جهاد سازندگی  
۸۲۵ محمدحسن مادیزاده     ۱۳۶۸/۰۴/۱۷     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۲۶ قاسم مارانى‏برزانى   تقى         جهاد سازندگی  
۸۲۷ مهدی ماندگاری عبدالله‏ شلمچه (مفقودالاثر)   رمضان   جهاد سازندگی  
۸۲۸ مصطفى مانى    محمدعلى         جهاد سازندگی  
۸۲۹ حسنقلى مانيان‏سودانى   غلامحسين         جهاد سازندگی  
۸۳۰ عبدالخالق مجاهدنيا   محمدرحيم         جهاد سازندگی  
۸۳۱ نعمت الله مجبوری اصفهانی مهدی   ۱۳۶۰/۱۲/۲۴     سایر رده ها  
۸۳۲ علی مجلسی کوپایی ذبیح الله   ۱۳۶۵/۰۵/۰۴     سایر رده ها  
۸۳۳ نعمت ا… مجلسی کوپایی ذبیح الله جزیره مجنون ۱۹/۶/۶۵ پدافندی معاونت واحد مخابرات یگان ویژه ی ۲۲ بعثت سپاه  
۸۳۴ عليرضا محسنى‏اژيه   محمد         جهاد سازندگی  
۸۳۵ محمد علي محسني حسن فاو ۶۵/۴/۳۱  والفجر۸ بيسيم چي لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۳۶ حسين محقق بيسيم چي لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۳۷ على محمد پريشانى             جهاد سازندگی  
۸۳۸ سيدمحسن محمداحمدى           جهاد سازندگی  
۸۳۹ داوود محمدآقایی حسین شلمچه ۱۳۶۶/۰۱/۱۸     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۴۰ عبدالعلى ‏محمدبيگى‏دهقى             جهاد سازندگی  
۸۴۱ احمد محمدی رضا   ۱۳۶۱/۸/۱۱ محرم فرمانده مهندسی لشکر ۸ لشکر۸ نجف اشرف  
۸۴۲ امیر محمدی   جاده اهواز ۱۳۶۵/۰۴/۰۹     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۴۳ جمال محمدی محمد   ۱۳۵۹/۰۷/۲۶     سایر رده ها  
۸۴۴ حرمت ا… محمدی اسد ا… چناره ۱۳۶۶/۱۲/۳۰     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۴۵ سیف اله محمدی   شلمچه ۱۳۶۵/۰۱/۲۷     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۴۶ علی محمدی محمد بندر ماهشهر ۲۸/۷/۵۹ بمباران هوایی   ارتش  
۸۴۷ محمود محمدی سیف الله جزیره مجنون (مفقودالاثر) ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ خیبر   جهاد سازندگی  
۸۴۸ سید محمد محمدی نوش آبادی سیدعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ کربلای ۵   سایر رده ها  
۸۴۹ عبدالمحمود محمدى على         جهاد سازندگی  
۸۵۰ اكبر محمدى   اسدالله         جهاد سازندگی  
۸۵۱ منصور محمدى             جهاد سازندگی  
۸۵۲ قدرت الله محمدى جزى    على         جهاد سازندگی  
۸۵۳ على محمدى‏جوزدانى   قربانعلى         جهاد سازندگی  
۸۵۴ احمد محمدى‏دره‏بيدى   سيف الله         جهاد سازندگی  
۸۵۵ محمود محمدى‏فرد   محمدحسن         جهاد سازندگی  
۸۵۶ اصغر محمدي علي خرمشهر ۱۳۶۵/۱۰/۰۴ كربلاي۴ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۸۵۷ حسين محمدي مهدي دار خوئين ۱۳۶۳/۰۴/۲۵ انفجار مين عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۸۵۸ رضا محمدي حسين شلمچه ۶۵/۱۰/۴ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۵۹ برات‏محمد محمودى   محمدكاظم         جهاد سازندگی  
۸۶۰ عباس محمودى‏قهساره   جواد         جهاد سازندگی  
۸۶۱ لهراسب محموديه   پنجعلى         جهاد سازندگی  
۸۶۲ غلامرضا مختارى           جهاد سازندگی  
۸۶۳ احمد مختارى مباركه   حسين         جهاد سازندگی  
۸۶۴ عليرضا مختارى‏سده   محمد         جهاد سازندگی  
۸۶۵ غلامعلی مددی حسینقلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ کربلای۵ فرمانده گروهان گردان ۱۴ معصوم بسیج  
۸۶۶ نورالله مدنی زاده (شومال ) احمد   ۱۳۶۰/۰۰/۰۰     سایر رده ها  
۸۶۷ مهدى مرتضوى‏نژاد   محمود         جهاد سازندگی  
۸۶۸ محمود مرجانى           جهاد سازندگی  
۸۶۹ عباس مزروعي نعمت الله شلمچه ۶۵/۶/۲۲ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۷۰  صفرعلى مستاجران     جنوب ۱۳۶۰/۰۲/۰۸     جهاد سازندگی  
۸۷۱ نادعلى مسلمى   كريم         جهاد سازندگی  
۸۷۲ حمید مسیحی نادرقلی فاو ۱۱/۲/۶۵ والفجر۸   سایر رده ها  
۸۷۳ محمد مشایخی رودباری   اروندکنار ۱۳۶۵/۰۶/۰۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۷۴ جمال مشرف جوادی احمد جزیره مجنون ۰۳/۰۳/۱۹۰۰ بدر   سایر رده ها  
۸۷۵ محمدجواد مصطفايى ابوطالب         جهاد سازندگی  
۸۷۶ مصطفی مظفری   حلبچه ۱۳۶۶/۱۲/۲۶     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۸۷۷ سيد هادى مظفرى‏نيسيانى   محمود         جهاد سازندگی  
۸۷۸ محمد حسين معصومى   حسن شلمچه ۱۳۶۶/۰۱/۲۱ كربلاى۸   جهاد سازندگی  
۸۷۹ حسين معين   شلمچه ۱۳۶۶/۰۱/۲۱ كربلاى۸   جهاد سازندگی  
۸۸۰ احمد معين كاظم‏ شلمچه ۱۳۶۶/۰۱/۲۱ كربلاى۸   جهاد سازندگی  
۸۸۱ ابراهيم معينى‏نجف‏آبادى   غلامعلى شلمچه ۱۳۶۶/۰۱/۲۲ كربلاى۸   جهاد سازندگی  
۸۸۲ مهدى معينى‏نجف‏آبادى   على محمد فاو ۱۳۶۶/۰۱/۲۳ والفجر۸   جهاد سازندگی  
۸۸۳ سيد اكبر معيني كريم فاو  والفجر۸ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۸۴ قدمعلي معيني برات فاو ۶۴/۱۱/۲۸  والفجر۸ تعمير كار لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۸۵ محمد رضا معيني عبد الله فاو ۶۵/۱/۳  والفجر۸ مسئول تعميرگاه لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۸۶ ولي الله معيني حسن فاو ۶۵/۲/۱۰ مرحله۳ والفجر۸ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۸۸۷ مهدى مغيث     شلمچه ۱۳۶۶/۰۱/۲۶ كربلاى۸   جهاد سازندگی  
۸۸۸ عبدالحسين مقضى فتح الله شلمچه ۱۳۶۶/۰۱/۲۶ كربلاى۸   جهاد سازندگی  
۸۸۹ محسن ملائى‏كمشچه   عباس آبادان ۱۳۶۶/۰۲/۱۵     جهاد سازندگی  
۸۹۰ روزعلى ملك‏محمدى   غلامحسين جنوب ۱۳۶۶/۰۲/۲۱     جهاد سازندگی  
۸۹۱ مهدى ملكى‏ديزيچه   عباس زبيدات پاسگاه‏زيد ۱۳۶۶/۰۲/۲۸     جهاد سازندگی  
۸۹۲ اكبر ملكى‏محمدآبادى   حسين بيمارستان ۱۳۶۶/۰۳/۰۳     جهاد سازندگی  
۸۹۳ مهدى ملكيان‏نژاد   علمدار   ۱۳۶۶/۰۳/۱۱     جهاد سازندگی  
۸۹۴ حسين ملكيها رضا جنوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۲     جهاد سازندگی  
۸۹۵ سیدمحسن منتظرین آقاسیدمحمود   ۱۳۶۵/۱۰/۲۰     سایر رده ها  
۸۹۶ سید علی منتظرین سید محمود شلمچه ۲۰/۱۰/۱۳۶۵ کربلای ۵ مسئول نقشه برداری سپاه و نیروی زمینی سپاه  
۸۹۷ حسين منتظرى غلام جزيره‏مجنون ۱۳۶۶/۰۳/۲۵     جهاد سازندگی  
۸۹۸ ابوالقاسم منتظرى   على بانه ۱۳۶۶/۰۳/۳۱ نصر۴   جهاد سازندگی  
۸۹۹ سيدمحمد منتظرى‏سانيچى   سيدامير بانه ۱۳۶۶/۰۳/۳۱ نصر۴   جهاد سازندگی  
۹۰۰ محمد منتظرى‏نجف‏آبادى   اسدالله ماووت ۱۳۶۶/۰۴/۰۱ نصر۴   جهاد سازندگی  
۹۰۱ مجتبي منتظري محمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ كربلاي۵ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۹۰۲ اسفنديار منجمى فاضل بانه ۱۳۶۶/۰۴/۰۱ نصر۴   جهاد سازندگی  
۹۰۳ ناصر منشئی جواد   ۱۳۵۸/۶/۴ سانحه رانندگی   سایر رده ها  
۹۰۴ حسن منصوری رمضانعلي         سایر رده ها  
۹۰۵ اصغر منصوري رمضانعلي شرهاني ۶۲/۱/۲۶ والفجر ۱ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۹۰۶ حسن منصوري رمضانعلي پاسگاه زيد ۶۳/۵/۱۱ پدافندي مسئول مهندسي لشکر ۱۴ امام حسین  
۹۰۷ رضا موحدی حسینعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۱۵   فرمانده گردان مهندسی لشکر۸ نجف اشرف  
۹۰۸ محمدحسین موحدیان محمدهادی تنگه چزابه (مفقودالاثر) ۱۳۶۰/۱۱/۲۷     جهاد سازندگی  
۹۰۹ احمد موحدى     كردستان ۱۳۶۶/۰۴/۱۳ نصر۴   جهاد سازندگی  
۹۱۰ محمدرضا موحديان‏عطار   مهدى اسلام‏آباد ۱۳۶۶/۰۴/۱۳ نصر۴   جهاد سازندگی  
۹۱۱ مصطفی موسوی   دیوان دره ۱۳۶۶/۱۰/۰۷     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۱۲ احمد يار موسوي مهدي شلمچه ۶۵/۱۲/۴ پل سازي لشکر ۱۴ امام حسین  
۹۱۳ سيدحسن موسى‏زاده     جنوب ۱۳۶۶/۰۴/۱۷     جهاد سازندگی  
۹۱۴ علی مولا مولوی محمدجعفر   ۱۳۶۵/۱۱/۰۳     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۱۵  نيازعلى موليانى   جنوب ۱۳۶۶/۰۴/۱۷ كربلاى۵   جهاد سازندگی  
۹۱۶ محمد حسین مومنیان آقا ماشاا… شلمچه ۱۳۶۷ مقابله با تک دشمن   سایر رده ها  
۹۱۷ احمد مومنى دامنه     كردستان ۱۳۶۶/۰۴/۱۹     جهاد سازندگی  
۹۱۸ عباس مومنى مشكنان   عباس شلمچه ۱۳۶۶/۰۵/۰۲     جهاد سازندگی  
۹۱۹ مصطفی مهاجرآدرمنابادی سیدحسین   ۱۳۵۷/۰۸/۰۳     سایر رده ها  
۹۲۰ سيدرضا مهدوى   شلمچه ۱۳۶۶/۰۵/۰۲ كربلاى۵   جهاد سازندگی  
۹۲۱ محسن مهدوى     آبادان ۱۳۶۰/۰۳/۰۱     جهاد سازندگی  
۹۲۲ محسن مهديان   على شلمچه ۱۳۶۶/۰۵/۰۴     جهاد سازندگی  
۹۲۳ حسنعلى مهديه     سردشت ۱۳۶۶/۰۵/۲۶     جهاد سازندگی  
۹۲۴ غلامرضا مهديه   حسن جزيره‏مجنون ۱۳۶۶/۰۵/۲۶     جهاد سازندگی  
۹۲۵ محمدعلى مهديه     آبادان ۱۳۶۰/۰۳/۱۲     جهاد سازندگی  
۹۲۶ منوچهر مهرابى   نعمت الله بيمارستان ۱۳۶۶/۰۶/۱۲     جهاد سازندگی  
۹۲۷  احمد مهرابى‏كوشكى     شلمچه ۱۳۶۶/۰۶/۱۵     جهاد سازندگی  
۹۲۸ محسن مهرابي كوشكي عباس فاو ۱۳۶۵/۰۲/۱۱ والفجر۸ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۹۲۹ جمال مهرکش یدالله   ۱۳۶۵/۱۱/۱۱     سایر رده ها  
۹۳۰ مصطفی مهرکش یدا… شلمچه ۱۱/۱۱/۱۳۶۵ کربلای۵ فرمانده گروهان عمل کننده مهندسی در کربلای پنج جهاد سازندگی  
۹۳۱ مصطفى مهركش     فياضيه ۱۳۶۰/۰۳/۱۹     جهاد سازندگی  
۹۳۲ سیدعلی مهماندوست سیدناصر جزیره ام الرصاص ۱۳۶۵ کربلای ۴   سایر رده ها  
۹۳۳ محمود مهوري يدالله شلمچه ۶۵/۱۱/۳ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۹۳۴ مجید مؤذن صفایی مرتضی دارخوین-خرمشهر ۱۵/۲/۱۳۶۱ بیت المقدس   سپاه  
۹۳۵ سیدحسن میرافضلی           گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۳۶ سیدکمال میرافضلی سیدمهدی ماووت ۱۳۶۶/۱۱/۱۸     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۳۷ احمد میرامیرخانی جلال   ۱۳۶۱/۰۲/۲۱     سایر رده ها  
۹۳۸ سیدجمال میرامیرخانی جلال شلمچه-خرمشهر ۲۱/۱۲/۶۱ بیت المقدس فرمانده گروهان سپاه  
۹۳۹ حسن ميرزاآقائى   على خرمشهر ۱۳۶۶/۰۷/۰۱     جهاد سازندگی  
۹۴۰ غلامعلى ميرزابيگى   هاشم شلمچه ۱۳۶۶/۰۷/۱۲     جهاد سازندگی  
۹۴۱ عروجعلى ميرزائى نعمت الله شلمچه ۱۳۶۶/۰۷/۱۸     جهاد سازندگی  
۹۴۲ اكبر ميرزائى‏كاشانى   محمدحسن شلمچه ۱۳۶۶/۰۷/۲۴     جهاد سازندگی  
۹۴۳ سعید ميرسعيدي عباس   ۱۳۶۱/۰۲/۱۶     سایر رده ها  
۹۴۴ سيد قاسم ميركاظمى محمد پادگان ۱۳۶۶/۰۸/۱۹     جهاد سازندگی  
۹۴۵ سيدولى‏الله ميركريمى   جزيره‏مجنون ۱۳۶۶/۰۸/۲۹     جهاد سازندگی  
۹۴۶ جليل ميرى     جنوب ۱۳۶۶/۰۸/۳۰ نصر۸   جهاد سازندگی  
۹۴۷  اسماعيل ميريان انداني سيدكريم پايگاه محرم ۱۳۶۷/۱۱/۲۷ انفجارانبارمهمات تخريبچي لشکر۸ نجف اشرف  
۹۴۸ حسین نادری علی   ۱۳۶۷/۰۳/۲۳     سایر رده ها  
۹۴۹ مجيد نادرى   ميرزاآقا تهران ۱۳۶۶/۰۹/۰۱     جهاد سازندگی  
۹۵۰ على اكبر نادرى‏بنى   على شلمچه ۱۳۶۶/۰۹/۰۷     جهاد سازندگی  
۹۵۱ حسينعلى نادرى‏دره‏شورى   الياس شلمچه ۱۳۶۶/۰۹/۰۷     جهاد سازندگی  
۹۵۲ احمد نادرى‏نجف‏آبادى     جزيره‏مجنون ۱۳۶۶/۰۹/۰۷     جهاد سازندگی  
۹۵۳ على نادعلى‏نجف‏آبادى   يدالله بنه‏صادق‏زاده ۱۳۶۶/۱۰/۱۵     جهاد سازندگی  
۹۵۴ حسين ناصح   نعمت‏الله ماووت‏عراق ۱۳۶۶/۱۰/۲۶ نصر۴   جهاد سازندگی  
۹۵۵  ماجد ناقوش محمد جواد كردستان ۱۳۶۶/۱۱/۰۳     جهاد سازندگی  
۹۵۶ محمد نامجو   شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۵۷ اصغر نامداري فتح اله هزار قلعه  مريوان ۱۳۶۶/۰۸/۱۳     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۵۸ محمدرضا نامداري نعمت اله جزيره مجنون ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ بدر عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۹۵۹ ابراهيم نامداريان   بندرعباس ۱۳۶۶/۱۱/۲۱     جهاد سازندگی  
۹۶۰ رضا نبوی منش علی   ۱۳۵۷/۰۹/۰۹     سایر رده ها  
۹۶۱ عباس نبوی منش علی اصفهان مسجد سید ۱۱/۹/۵۷ تظاهرات۵۷   بسیج  
۹۶۲ سيد محسن نبوى   اصغر دارخوئين ۱۳۶۰/۰۳/۲۵ فرمانده‏كل‏قوا   جهاد سازندگی  
۹۶۳ مصطفى نبوى دهكردى   حسن ماووت‏عراق ۱۳۶۶/۱۱/۲۵ بيت‏المقدس۲   جهاد سازندگی  
۹۶۴ على‏سلطانى نجف‏آبادى     ماووت‏عراق ۱۳۶۶/۱۱/۲۶ بيت‏المقدس۲   جهاد سازندگی  
۹۶۵ محمد نجف‏آبادى   كريم‏ فاو ۱۳۶۶/۱۱/۳۰     جهاد سازندگی  
۹۶۶ هادى نجف‏آبادى     فاو ۱۳۶۶/۱۲/۱۰     جهاد سازندگی  
۹۶۷ محسن نجفی حسن اروندکنار ۱۳۶۷/۰۲/۰۳     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۶۸ مهدی نجفی علی آقا شلمچه ۱۳۶۱/۰۲/۲۸ بیت المقدس   جهاد سازندگی  
۹۶۹ محمدحسين نجفى   جزيره‏مجنون ۱۳۶۶/۱۲/۱۲     جهاد سازندگی  
۹۷۰ حسين نجفى     خرمال ۱۳۶۶/۱۲/۲۶     جهاد سازندگی  
۹۷۱ ولى‏الله نجفى‏سولارى     حلبچه ۱۳۶۶/۱۲/۲۶     جهاد سازندگی  
۹۷۲  كهيار نجفى‏فرد     جزيره‏مجنون ۱۳۶۶/۱۲/۲۷     جهاد سازندگی  
۹۷۳ محمدجواد نجفيان   محمد على فاو ۱۳۶۶/۱۲/۲۸     جهاد سازندگی  
۹۷۴ فیض اله نرکی   جزیره مینو ۱۳۶۷/۰۳/۰۹     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۷۵ بهروز نره‏اى     حلبچه ۱۳۶۷/۰۱/۰۶ والفجر۱۰   جهاد سازندگی  
۹۷۶ فرشيد نريمانى‏زمان‏آبادى     غرب ۱۳۶۷/۰۱/۱۰ والفجر۱۰   جهاد سازندگی  
۹۷۷ عليرضا نريماني يدالله شلمچه ۶۵/۱۰/۲ كربلاي ۵ راننده بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۹۷۸ حسين نصراصفهانى   محمد جزيره‏مجنون ۱۳۶۷/۰۱/۱۰ خيبر   جهاد سازندگی  
۹۷۹ عباس نصراصفهانى   مرتضى كردستان ۱۳۶۰/۰۴/۰۷     جهاد سازندگی  
۹۸۰ محمدعلى نصراصفهانى   حسن حلبچه ۱۳۶۷/۰۱/۱۷ والفجر۱۰   جهاد سازندگی  
۹۸۱ عبدالله نصرالهى     جزيره‏مجنون ۱۳۶۷/۰۱/۱۷     جهاد سازندگی  
۹۸۲ محمدنصر نصرآبادى على حلبچه ۱۳۶۷/۰۱/۱۷ والفجر۱۰   جهاد سازندگی  
۹۸۳ ولی الله نصوحی عباسعلی   ۱۳۶۲/۱۲/۱۴     سایر رده ها  
۹۸۴ حاج‏رضا نصوحى   عباسعلى جنوب ۱۳۶۰/۰۴/۱۲     جهاد سازندگی  
۹۸۵ محمد نظام‏زاده   مصطفى جزيره‏مجنون ۱۳۶۷/۰۱/۱۹     جهاد سازندگی  
۹۸۶ مسعود نظرى   حسن فاو ۱۳۶۷/۰۱/۲۹ فاو   جهاد سازندگی  
۹۸۷ محمود نظرى‏نجف‏آبادى     جزيره‏مجنون ۱۳۶۷/۰۲/۱۲     جهاد سازندگی  
۹۸۸ حمزه نعمتی چرمهینی حسین شرق بصره ۲۲/۴/۶۱ رمضان   سپاه  
۹۸۹ سرو نكوئى   پادگان‏جهاد ۱۳۶۷/۰۲/۱۵     جهاد سازندگی  
۹۹۰ عباس نوازنده   على پادگان‏جهاد ۱۳۶۷/۰۲/۱۵     جهاد سازندگی  
۹۹۱ احمد نوربخش عباسعلي شرهاني ۶۲/۱/۲۳ والفجر ۱ معاون تيپ لشکر ۱۴ امام حسین  
۹۹۲ سيد عباس نوربخش محمد كردستان ۱۳۶۷/۰۲/۲۷ بيت‏المقدس۶   جهاد سازندگی  
۹۹۳ محمد علي نوروز تاش والفجر مقدماتي تأمين بلدوزر لشکر ۱۴ امام حسین  
۹۹۴ داریوش نوروزی عزیزکرم آبادان ۱۳۶۵/۰۸/۲۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۹۵ حکم علی نوری سرخ علی فاو ۱۳۶۶/۰۸/۰۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۹۹۶ روزعلى نورى‏قرقرى   اكبر كردستان ۱۳۶۷/۰۲/۲۷ بيت‏المقدس۶   جهاد سازندگی  
۹۹۷ سيدرسول نوريان حسن بانه ۱۳۶۷/۰۲/۳۰ بيت‏المقدس۶   جهاد سازندگی  
۹۹۸ حسين نوريان   صادق بانه ۱۳۶۷/۰۳/۱۸ بيت‏المقدس۶   جهاد سازندگی  
۹۹۹ محمد نیک بخت ناصر   ۱۳۵۸/۰۵/۱۶     سایر رده ها  
۱۰۰۰ ولی ا… نیکبخت ناصر خاش-سیستان ۱۶/۵/۱۳۵۸ به دست اشرار مسئول جهاد سازندگی سیستان وبلوچستان جهاد سازندگی  
۱۰۰۱ غلامعلی نیکخواه   خرمشهر ۱۳۶۵/۱۰/۰۴     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۰۰۲ علی نیکوفرد ماشاالله   ۱۳۶۵/۰۲/۰۹     سایر رده ها  
۱۰۰۳ سیدساعد نیلچیان هادی   ۱۳۶۱/۰۱/۰۲     سایر رده ها  
۱۰۰۴ محمود نیلی احمد آبادی فضل الله رقابیه ۴/۱/۱۳۶۱ فتح المبین جهاد گر جهاد سازندگی  
۱۰۰۵ ناصر نيسيانى   محمدابراهيم شلمچه ۱۳۶۷/۰۳/۲۳ بيت‏المقدس۷   جهاد سازندگی  
۱۰۰۶ ولى‏الله نيكبخت ناصر جنوب ۱۳۶۷/۰۳/۲۶ بيت‏المقدس۷   جهاد سازندگی  
۱۰۰۷ حيدر نيكفر   محمدحسين بانه ۱۳۶۷/۰۴/۰۲     جهاد سازندگی  
۱۰۰۸ محمد نيكوفرد     بانه ۱۳۶۷/۰۴/۰۲     جهاد سازندگی  
۱۰۰۹ محمود نيلى   فضل الله حلبچه ۱۳۶۷/۰۴/۰۲ والفجر۱۰   جهاد سازندگی  
۱۰۱۰ رضالطفى ورنوسفادرانى     بانه ۱۳۶۷/۰۴/۰۲     جهاد سازندگی  
۱۰۱۱ محمد وطنخواه شكرالله بانه ۱۳۶۷/۰۴/۰۳     جهاد سازندگی  
۱۰۱۲ ماشااله وطنخواه کاشی محمد تقی اهواز ۱۳۵۹     سایر رده ها  
۱۰۱۳ محمود وفائى مرتضى جزيره‏مجنون ۱۳۶۷/۰۴/۰۴     جهاد سازندگی  
۱۰۱۴ وجبه ا… وکیلی عباسعلی مریوان ۱۳۶۷/۰۱/۱۱     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۰۱۵ اصغر وکیلی سهرفروزانی صفرعلی خرمشهر ۱۳۶۱/۰۳/۰۲ بیت المقدس   جهاد سازندگی  
۱۰۱۶ سيامك ولى‏پوريان   نوشاد جزيره‏مجنون ۱۳۶۷/۰۴/۰۴     جهاد سازندگی  
۱۰۱۷ عبد الحمید هادی زاده حسن حسینیه خرمشهر،شلمچه؟؟؟ ۱۹/۲/۶۱ بیت المقدس ۱ماه سپاه  
۱۰۱۸ محمود هادى    جزيره‏مجنون ۱۳۶۷/۰۴/۰۴     جهاد سازندگی  
۱۰۱۹ اكبر هادى‏پورهفشجانى   حيى جزيره‏مجنون ۱۳۶۷/۰۴/۰۴     جهاد سازندگی  
۱۰۲۰ محسن هادي قربانعلي اشنويه ۱۳۶۴/۰۶/۱۸ قادر۱ عضو لشکر۸ نجف اشرف  
۱۰۲۱ ابراهيم هاشم‏زاده   عليرضا حلبچه ۱۳۶۷/۰۴/۱۷ والفجر۱۰   جهاد سازندگی  
۱۰۲۲ محمد سعید هاشمی ده چی محمود شلمچه ۲۳/۳/۶۷ بیت المقدس ۷ فرمانده گردان امداد سیدالشهدا سایر رده ها  
۱۰۲۳ سید عبدا… هاشمی رهقی سیدحسین منطقه جنوب ۱۳۶۱ فتح المبین   سایر رده ها  
۱۰۲۴ رسول هاشمی فشارکی سیداسماعیل   ۱۳۶۱/۰۷/۱۰     سایر رده ها  
۱۰۲۵ سید ساعد هاشمی فشارکی سید اسماعیل سومار ۱۰/۷/۱۳۶۱ مسلم ابن عقیل راننده آمبولانس در لشکر عاشورا جهاد سازندگی  
۱۰۲۶ رمضانعلى هاشمى    على كوشك ۱۳۶۷/۰۵/۰۱     جهاد سازندگی  
۱۰۲۷ رضا هاشمى‏سن‏سن   حسين ‏غرب ۱۳۶۷/۰۵/۰۳  مرصاد   جهاد سازندگی  
۱۰۲۸ سيدساعد هاشمى‏فشاركى   اسماعيل شلمچه ۱۳۶۷/۰۵/۰۹     جهاد سازندگی  
۱۰۲۹ قاسمعلی هدایت عباسعلی تهران ۲۸/۴/۶۱ ترور   سایر رده ها  
۱۰۳۰ عباس هرى‏مزرعه‏شورى     شلمچه ۱۳۶۷/۰۵/۱۱     جهاد سازندگی  
۱۰۳۱ مصطفى هزاردستان   على آبادان ۱۳۶۷/۰۵/۲۶     جهاد سازندگی  
۱۰۳۲ مهدی هنردار حسین زندان ساواک تهران ۱۳۵۵/۱۱/۲۸ شهادت زیر شکنجه ساواک   سایر رده ها  
۱۰۳۳ محسن هنردوست حسین ام الرصاص عراق-شلمچه ۳۱/۴/۶۷ پدافندی   سپاه  
۱۰۳۴ محمدمهدی هنردوست حسین   ۱۳۶۷/۰۴/۳۱     سایر رده ها  
۱۰۳۵ مهدى هنرمند   اكبر آبادان ۱۳۶۷/۰۵/۲۷     جهاد سازندگی  
۱۰۳۶  مصطفى هوشمندى‏جزى     اسلام‏آباد ۱۳۶۷/۰۶/۰۱ مرصاد   جهاد سازندگی  
۱۰۳۷ سیدنقی یازاج سیدرضا سرپل تهران نو ۱۳۵۷/۱۱/۵ تظاهرات   سایر رده ها  
۱۰۳۸ محمد مهدی یزدان پناه خوزانی محمد   ۱۳۶۰/۰۴/۰۸     سایر رده ها  
۱۰۳۹ احمد رضا یزدانی گارماسه رحمت ا…  دهلران- دشت عباس ۱۳۶۷/۱/۲۹ تک عراق   سپاه  
۱۰۴۰ حبیب یزدی   فاو ۱۳۶۵/۰۷/۱۵     گروه ۴۰ صاحب الزمان  
۱۰۴۱ اكبر ياورى شهرضا   حسين بهمنشير ۱۳۶۷/۰۸/۱۳ غيرعملياتى   جهاد سازندگی  
۱۰۴۲  محمدحسين يزدان‏پناه   محمد جنوب ۱۳۶۷/۱۰/۰۵     جهاد سازندگی  
۱۰۴۳ محمدمهدى يزدان‏پناه   محمد منطقه‏زيد ۱۳۶۷/۱۱/۰۷     جهاد سازندگی  
۱۰۴۴ عليرضا يزدانپناهى   خرمشهر ۱۳۶۸/۰۴/۰۳     جهاد سازندگی  
۱۰۴۵ محمدرضا يزدانى   باختران ۱۳۶۸/۰۴/۲۴     جهاد سازندگی  
۱۰۴۶ جواد يزدانى     غرب‏كشور ۱۳۶۸/۱۲/۰۹ غرب   جهاد سازندگی  
۱۰۴۷  اصغر يزدانى گارماسه   مرادعلى   ۱۳۷۰/۰۸/۲۱     جهاد سازندگی  
۱۰۴۸  محمدحسين يعى‏دامنه     آلمان ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ والفجر۸   جهاد سازندگی  
۱۰۴۹ رحمت‏الله يلمه   غضنفر   ۱۳۷۹/۰۳/۲۴ خيبر   جهاد سازندگی  
۱۰۵۰ مصطفى يوسفى‏كوهپايى   على‏اصغر         جهاد سازندگی ۱
کلیدواژه ها :