رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی اعلام کرده و این اقدام را اصلی ترین گزینه برای عبور از مقطع حساس و سرنوشت‌ساز کنونی دانسته اند. پیش از این نیز بارها و بارها اعلام کرده اند که “‌اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیتی است که می‌بایست محقق شود.‌”

 

مقام معظم رهبري در حرم رضوي سال ۹۷ موانع عدم استفاده از ظرفيت هاي كشور را عوامل زیر دانستند:
۱-باور نداشتن برخي از مسئولين و يا عدم اطلاع افكار عمومي ومسئولين از ثروت هاي كشور
۲-كم كاري برخي دست اندركاران
۳-اعتماد كردن به نسخه بيگانگان به جاي نسخه داخلي
۴-عدم توجه به اقتصاد مقاومتي با رويكرد درون زايي و توليد ثروت به وسيله فعاليت دروني كشور و توجه و اميد به كمك از بيرون
۵-قبيله گرايي سياسي يا جناحي
۶-عدم مبارزه جدي با فساد
۷-متكي بودن كشور به نفت
۸-سبك زندگي به ويژه مصرف گرايي، اسراف، رفاه طلبي افراطي و اشرافي گري
۹-عدم تعصب به اقتصاد ملي و مصرف جنس خارجي نه داخلي

کلیدواژه ها :