شهادت سرور و سالار شهیدان بر همگان تسلیت باد.

کلیدواژه ها :