عید قربان ، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا

عید فداکارى، ایثار، قربانى، اخلاص و عشق و بندگى، مبارک باد . . .

کلیدواژه ها :